MARIANNE RØISELAND

— Bussbillettene koster for mye og bussene går for sjelden. Resultatet blir at de fleste velger å bruke bil, sier Pål Berrefjord og Oddbjørn Nesje.

På årsmøtet i AUF i Hordaland i går var de med på å vedta en offensiv plan for å bedre kollektivtilbudet.* Bevilgningene til kollektivtrafikken i Bergen må bli større.* Bergen bør få disponere de statlige kollektivmidlene på egen hånd, uten innblanding av fylket.* Bybane må realiseres så raskt som mulig.* Hordaland fylke må gjøre ungdomskortet billigere og gi studenter 40 prosent i rabatt.* Skoleskyss og transportordning for funksjonshemmede må beholdes og forbedres.

Utspillet fra Ruth Grung provoserte partiets ungdomsorganisasjon i går. - Utspillet går på tvers av det Arbeiderpartiet mener og viser at hun er i utakt med det store flertallet som mener miljøsatsing og bybane er viktig, sier Oddbjørn Nesje som i dag går av som leder i Hordaland AUF..