På samme måte som Gro Harlem Brundtlands regjering med sine mange kvinner vakte oppsikt internasjonalt i 1986, kan Stoltenberg skrive både norsk og europeisk historie dersom han utnevner en innvandrerkvinne til statsråd, mener Ahsan.

Ahsan har sendt brev til påtroppende statsminister Jens Stoltenberg, SV-leder Kristin Halvorsen og Sp-leder Åslaug Haga der han fremmer sitt forslag, skriver Dagsavisen.

Han mener Stoltenberg må ta hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn, og viser til Sverige der statsminister Göran Persson har utnevnt svensktyrkiske Ibrahim Baylan til skoleminister.

— En regjering bør gjenspeile befolkningssammensetningen. Da bør det være rom for en statsråd med minoritetsspråklig bakgrunn, sier Ahsan, og viser til at Norge allerede har hatt to kvinnelige statssekretærer med innvandrerbakgrunn.