— Forliset kunne ha vært unngått om Sjøkartverket hadde gjort jobben sin, sier Trond Eilertsen, advokat for forsikringsselskapet Gard og det nye rederiet til «Rocknes».

Rettssaken startet i Oslo tingrett på mandag. I seks uker fremover skal tingretten behandle spørsmålet om staten er økonomisk ansvarlig for «Rocknes»-ulykken, der 18 mennesker døde.

Merkingen av grunnen «Rocknes» grunnstøtte på, er stridens kjerne i det historiske søksmålet de 13 forsikringsselskapene og rederiet har reist mot staten. Til sammen krever de 580 millioner kroner.

Legger du til kostnaden staten fikk for oppryddingen etter forliset, kommer totalsummen opp i rundt 700 millioner kroner.

For et år siden var kravene mot staten ventet å bli rundt 460 millioner. Siden den gang har kravet vokst kraftig.

Les også: Tapte i Høyesterett

- Har ikke gjort jobben

  1. januar 2004 grunnstøtte lasteskipet «Rocknes» på en grunne i Vatlestraumen mellom Bergen og Fjell kommune.

Grunnen ble funnet av Sjøkartverket i 1995 - men ble ikke brakt videre i publikasjonen «Etterretninger for Sjøfarende», som blir sendt rundt til alle loser.

  • Når de unnlot å melde fra, er det klart at de ikke har gjort jobben de skal gjøre, sier Eilertsen.

Sjøfartsinspektør John Ramsøy som gransket forliset, dro også en klar sammenheng mellom den manglende merkingen og grunnstøtingen:

«Det kan se ut til at årsaken til grunnstøtingen var at skipet var kommet for nær Revskolten lykt uten at man om bord var klar over grunnen nordøst for lykten.»

Sjøfartsinspektørens anbefaling var blant annet at Statens Sjøkartverk burde vurdere sine rutiner for rapportering og varsling av nyoppdagede farer.

Vurderer befaring

I går brukte advokat Magnus Hellesylt mye av dagen i retten på å gå gjennom skipsleden fra Bergen og sørover.

Hovedpoenget hans var at Sjøkartverket har brukt mye tid og krefter på å merke grunner som både er dypere og lenger fra leden. Derfor burde også grunnen «Rocknes» grunnstøtte på ha blitt merket, mente han.

Grunnen, som ligger bare 55 meter fra nærmeste fyrlykt, er i dag merket.

Selv om rettssaken foregår i Oslo, skal retten etter planen dra til Vatlestraumen på synfaring.

Mens saksøkerne vil vektlegge manglende merking, vil staten gå nærmere inn på rederiets rutiner og ikke minst hvordan «Rocknes» var lastet da skipet la ut på den skjebnesvangre seilasen.

Ole Kristian Rigland ved Regjeringsadvokatens kontor, som fører saken på vegne av staten, sier at han ikke vil gå nærmere inn på de ulike forholdene i saken.

  • Saken står nå for retten og skal prosederes der. Det jeg kan si er at vi er uenige i at det er utvist uaktsomhet fra statens side, sier Rigland.

**Les også:

— Saken vil havne i Høyesterett**

Representanter fra Sjøkartverket er blant dem som skal vitne i rettssaken. Men informasjonssjef Åge Hadler i Statens kartverk, som Sjøkartverket er en del av, ønsker ikke å kommentere saken.

— Så lenge dette foregår i rettsapparatet, har vi bestemt at vi ikke vil si noe, sier Hadler.

Tidligere har Kartverket nektet skyld. De mener grunnen er så nær nærmeste fyrlykt, at skipet uansett ikke burde ha vært der. I tillegg er grunnen innenfor såkalt rød sektor fra Hilleren lykt.

BT var i går i kontakt med både Kystverket og Fiskeri- og kystdepartementet. De ønsket ikke å kommentere den pågående rettssaken.

Vegar Valde
Bjelland, Håvard