RUNE VALDERHAUG

– Saken til Zeenat og Tajul Islam i Bergen er et slikt tilfelle. Jeg kjenner ikke saken deres. Men denne familien bør uansett ikke sendes ut av landet før den nye Utlendingsnemnda har fått vurdert saken deres, sier medlem av nemnden, Kåre Bakken fra Bergen.

Han er oppnevnt som ett av 500 medlemmer etter forslag fra Redd Barna. Den nye Utlendingsnemnda skal fra 1. januar 2001 behandle alle asylsaker etter at den gamle utlendingsavdelingen i Justisdepartementet ble lagt ned 29. desember i fjor. Samtidig overføres nemnden til Kommunaldepartementet.

I et brev til kommunalminister Sylvia Brustad krever 15 av medlemmene automatisk og øyeblikkelig stans i tvangsutsendelser av asylsøkere med et eller flere avslag på søknadene om oppholdstillatelse. Bakken reagerer på at den tidligere utlendingsavdelingen har avslått en rekke ankesaker rett før den ble nedlagt. Blant disse er altså anken fra familien Islam fra Bangladesh, som har bodd nesten 14 år i Bergen.

– Når man har vært her så lenge, burde man ha satt en strek over saken og latt familien få bli for godt. I alle fall må både denne familien og andre asylsøkere med ferske avslag uten unntak bli gjenstand for en ny og grundig vurdering i Utlendingsnemnda, hevder Bakken.