Det var da Arbeidstilsynet gjennomførte et uanmeldt tilsyn i lokalene i Agnes Mowinckelsgate 6, at det frem at fylkeskommunens ansatte har brukt underetasjen som røykelokale.

Det til tross for at folk jobber i lokalene. Arbeidstilsynet er også beymret for at sigarettrøyken driver inn i tilstøtende lokaler og sjenerer andre ansatte.

Ber om tiltaksplan

Arbeidstilsynet har slått fast at det foreligger brudd på bestemmelsene om røykfrie arbeidsplasser, og har bedt fylkeskommunen komme tilbake med en tiltakskplan for å få slutt på røykingen. Fylkeskommunen fikk også beskjed om å lage en plan for å hindre at røyk siver inn gjennom, dører, vidnuer og vegger fra områder der det røykes.

Det må også settes opp skilt om at røyking er forbudt.

Teknisk sjef i Hordaland fylkeskommune, Roald Ovredal, beklager røykingen. Fylkeskommunen har tatt kritikken til følge, og har nå innført røykeforbud for hele området.

Ikke bare fylkeskommunen

— Det er vår oppgave å holde det røyfritt, og rådmannens kontor har sendt ut melding til alle ansatte om at det er røyking forbudt også i kjellerlokalene, sier Ovredal.

Han viser til at det er flere enn fylkeskommunens ansatte som bruker kjellerlokalene.

— Men loven er klar når det gjelder røyking. Det skal ikke røykes i dette område, sier Ovredal.

Arbeidstilsynet viser til at i lokaler der allmennheten har adgang, skal luften være røykfri.

— Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Det skal merkes med tydelige skilt at røying er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette. Dette følger av lov om vern mot tobakksskader, heter det i rapporten fra Arbeidstilsynet.