I oktober uttalte banemester Asbjørn Garnes i Åsane Jeger og Fiskerforening følgende til Bergens Tidende:

— Bergen trenger ikke den omstridte skytebanen på Kismul i Fana. Svartabotn har plass til alle byens storviltjegere.

Dermed var det duket for en ny runde med forvirring i den årelange jakten på ny skytebane til Bergen Jæger- og Fiskerforening (BJF).

For Atle Nordrehaug, leder i BJF, er begeret fullt.

Nordrehaug har skriftlig henvendt seg både til fylkesmannen og politiet og påpekt at banen i Svartabotn ikke oppfyller sikkerhetskravene, og at klubben tøyer konsesjonen som er gitt.

Til politimesteren i Hordaland skriver Nordrehaug at banen bør stenges. Folk som går tur langs bakkekammen ovenfor Svartabotn vandrer i livsfare, fremgår det av Nordrehaugs brev.

— Hvorfor går du til det skritt å anmelde kollegene i Åsane-klubben?

— Medlemmer av klubben kan ikke gå ut offentlig og si at BJF er hjertelig velkommen i Svartabotn når vi erfarer det motsatte. Det er å lure alle, inklusiv politikerne. Utspillet til banemesteren ergrer oss kolossalt, sier Nordrehaug.

I dag skal bystyret si endelig ja eller nei til den omstridte skytebanen på Kismul. Men mye tyder på at saken blir utsatt nok en gang.

Årsaken er en merknad som ble fremmet av Lisbeth Iversen (KrF) da hun i oktober behandlet saken som medlem av komité for byutvikling. Iversen ba da om en utredning for å få svar på om alle byens jegere kan samles i Åsane.

En uke senere overtok Iversen som byråd med ansvar for skytebane-saken. Men utredningen hun selv bestilte, er aldri satt i arbeid. Begrunnelsen skal være at hennes egen merknad ikke hadde noen klar adresse.

BJF har foretatt sin egen utredning, og fått Pål Kraakenes, som er medlem i Åsane, til skriftlig å erklære at det er klart behov for et baneanlegg som det på Kismul.