— Fylkesmannens rapport er knallhard kritikk av kommunens skoledrift, og så er ikke vi engang informert av oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit. Det er helt utrolig, sier leder for oppvekstkomiteen, Oddny Miljeteig (SV).

— Hvordan kan man ha et system hvor toppolitikerne i kommunen overhodet ikke aner noe om forholdene? Jeg satte kaffen i vrangstrupen da jeg leste dette, supplerer komiteens nestleder, Tor Woldseth (Frp).

Kjersti Toppe (Sp) viser til at bystyret nylig behandlet en kvalitetsmelding om bergensskolen.

— Og så er oppvekstkomiteen holdt fullstendig uvitende om dette. Vi som skal være kontrollinstans må lese om forholdene i bergensskolene i avisen. Det er frustrerende.

- Forsøkskaniner

BT fortalte i går om forholdene ved Aurdalslia skole. I en tilsynsrapport fra fylkesmannen påpekes det tre lovbrudd. Tilsynet ved skolen ble gjennomført etter at foreldre forgjeves hadde forsøkt å få Bergen kommune på banen i saken.

Foreldre til 12-åringer kunne fortelle om grupper på opptil 77 elever. Om bare drøyt to timers undervisning i uken og resten av tiden som selvstudie.

I går mottok BT uvanlig mange henvendelser fra foreldre ved Aurdalslia skole. Alle bekreftet skildringen av forholdene.

«Vi føler at våre barn har vært forsøkskaniner i et opplegg som har fungert dårlig», skriver en.

«Det som kom frem har vært snakket om og fryktet lenge i foreldregruppen», skriver en annen.

Foreldrene forteller om hyppig utskifting av lærere, om manglende vikarbruk, om svak undervisning og så videre.

Lovbrudd

I går sendte Kjersti Toppe skriftlig spørsmål til oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit hvor hun ber om svar på om han mener gruppestørrelser på 77 elever er pedagogisk forsvarlig.

Både Toppe og Miljeteig vil vite hvilke konsekvenser fylkesmannens tilsynsrapport vil få.

Miljeteig krever dessuten svar på hvordan det kan ha seg at kommunen som skoleeier har gjort seg skyldig i brudd på opplæringsloven.

— Dette fortoner seg som et gigantisk sparetiltak, og da blir jeg veldig bekymret for hvilke signaler byråden sender nedover i systemet, sier lederen for oppvekstkomiteen.

- Foreldrene ignorert

Opposisjonen reagerer også sterkt på hvordan foreldrenes henvendelser ble møtt av kommunen.

Oppvekstetaten reagerte på henvendelsene med å friskmelde Aurdalslia skole og avvise at opplæringsloven var brutt. Deretter ba fylkesmannen kommunen foreta en grundig vurdering av opplæringstilbudet på skolen. Da kommunen ikke fulgte oppfordringen, gikk fylkesmannen selv inn og foretok tilsyn.

— Jeg reagerer sterkt på at foreldrenes klager nærmest er ignorert i denne saken, sier Kjersti Toppe.

— Jeg beklager veldig at foreldre skal oppleve en slik avmaktsfølelse når de henvender seg til Bergen kommune. Det kan nesten virke som bevisst ignorering. Jeg håper ikke dette er hverdagskost i kommunen, sier Oddny Miljeteig.

Fremskrittspartiets løsning er at det føres bedre kontroll med innholdet i hver enkelt skole.

— Skoler som dette vil vi ikke ha i Bergen, sier Tor Woldseth.

SV og Senterpartiet tror først og fremst det må flere lærere inn i skolene. Bergen ligger på bunn når det gjelder lærertetthet i skolen.