For å hindre at den storstilte ryddesjauen i Bergens maritime hjerte også ødelegger hele det marinhistoriske skattkammeret som ligger begravd i bunnslammet, vil vernemyndighetene og Fylkesmannen i Hordaland gjennomføre et pilotprosjekt i Vågen.

Prosjektets formål er å finne en teknisk løsning som ikke kommer i konflikt med fornminnene på Vågens bunn.

Svært forurenset

Riksantikvaren og Bergen Sjøfartsmuseum har gjort det klinkende klart at de bare aksepterer en høyst varsom uskadeliggjøring av miljøgifter i Vågen. En kombinasjon av skånsom oppsuging og tildekking av de giftinfiserte bunnsedimentene fremholdes som aktuell metode.

For ett år siden presenterte BT den dystre miljøgiftstatusen som ligger til grunn for anbefalingene i tiltaksplanen for Bergen havn. Fylkesmannens miljøvernavdeling offentliggjorde fase 2 av planen i går.

Kvikksølvkonsentrasjonene i bunnslammet i Vågen overskrider det ekspertene kaller «akseptabel risiko for human helse». Også nivåene av PCB og bly er svært høye.

Bare pirket borti

Derfor vil miljømyndighetene prioritere opprydding i Vågen. Problemet er at arkeologer hittil bare har pirket borti den delen av byhistorien som ligger begravd i mudderet.

– Det finnes ikke et sted i Norge med så rike marin-arkeologiske kulturminner. Her har vært enestående ferdsel og aktivitet siden grunnleggelsen av Bergen, sa amanuensis Arild Marøy Hansen ved Bergen Sjøfartsmuseum da BT første gang omtalte saken.I tillegg til opprydding i Vågen, mener Fylkesmannens miljøvernavdeling at det bør gjennomføres tiltak ved utbåt-bunkerne på Laksevåg og i Kirkebukten. Også i området Solheimsviken-Damsgårdssundet og indre Puddefjorden bør miljøgiftene ryddes unna.

Siden dette er et attraktivt område for boligprosjekter, mener Fylkesmannen at utbyggere at bør spytte penger inn i et miljøfond som kan delfinansiere oppryddingen på sjøbunnen.