— Jeg vil be om en kartlegging etter oppslagene i BT om Golfkrig-syndromet, sier Harald T. Nesvik, leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Han mener Forsvarets sanitet alene ikke kan gjøre en slik kartlegging.

— Det er bukken som passer havresekken. Jeg vil be Sosial- og helsedirektoratet gjennomføre en undersøkelse sammen med Forsvaret. Dette må gripes fatt i på en annen måte enn det som er gjort før, sier Nesvik.

KrFs Laila Dåvøy støtter Frps syn.

— Vi er enige i at dette må følges opp også av helsemyndighetene. Samtidig må det få konsekvenser for oppfølging av senskadede veteraner generelt. Saken illustrerer at den ikke er god nok i dag, sier Dåvøy.

Les også: Irakmarerittet ingen fikk høre om

- Myndighetene må reagere

I går fortalte BT at en omfattende ny, statlig amerikansk rapport fastslår at Golfkrig-syndromet er reelt. Rapporten er den første som har sammenholdt all forskning som er gjort rundt lidelsene soldatene etter Irak-krigen i 1991 har slitt med.

— Norske myndigheter må ta innover seg det som kommer frem, sier Nesvik.

Venstres Gunvald Ludvigsen er enig.

— En rimelig oppfølging er å kalle inn alle norske veteraner for en grundig sjekk. Det er viktig at saken følges opp så snart som overhodet praktisk mulig, sier Ludvigsen.

— Nå må også Norge kunne akseptere Golfkrig-syndromet som en diagnose, sier Laila Dåvøy.

Minst én av fire syke

Ifølge rapporten, ble 200.000 av 700.000 amerikanske veteraner syke etter tjenesten i Golfen i 1991. Nervegass-vaksinen pyridostigmin bromid og giftige insektmidler pekes ut som hovedårsaken til Golfkrig-syndromet.

Over 400 nordmenn tjenestegjorde i Irak og Saudi-Arabia under og rett etter krigen. Over 200 tok de giftige tablettene som nå pekes ut som hovedårsak til Golfkrig-syndromet.

Tom Steinsgard er en av dem BT skrev om i dokumentaren om Irak-veteranene i vinter. Han tjenestegjorde både i Saudi-Arabia og Irak i 1991, og i Bosnia i 1998 til 2000. Han har diagnose posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

— Jeg ble veldig opprørt da jeg leste BT i går, veldig opprørt. Det minner meg på hvordan vi er blitt behandlet, og fremdeles blir behandlet av Forsvaret her i landet, sier han.

Som nordsjødykkerne

— Vi må få vite hvor mange norske soldater som tok disse tablettene og ble utsatt for giftstoffene, og hvor mange av dem som har fått helseplager. Så må disse få oppfølging. Jeg mener det disse soldatene er utsatt for direkte kan sammenlignes med nordsjødykkernes sak, sier Harald T. Nesvik.

— Forsvaret opererer med en skadeprosent på to til fem prosent etter internasjonale operasjoner. Ingen land kan vise til så lave tall. Er det grunn til å tro at Norge er best i verden?

— Nei. Eksempler på soldater som sliter er det mer enn nok av her i landet. De mangler oppfølging, mener Nesvik.

Statsråden ga løfte i vår

Allerede i mars konfronterte BT forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen direkte med de nye undersøkelsene i USA som påviste Golfkrig-syndromet og årsakene til det. Statsråden uttalte til BT at hun allerede hadde bedt Forsvarets sanitet om å se på disse undersøkelsene og hvor mange norske veteraner som kunne være rammet.

— Det er alvorlig for statsråden dersom det ikke er blitt gjort noe. Hvorfor har ikke allmennheten fått vite tiltakene som eventuelt er blitt iverksatt? Spør Harald T. Nesvik.

Veteran Tom Steinsgard har aldri blitt undersøkt eller registrert av noen fra Forsvaret.

— Sist jeg hørte fra dem var for åtte år siden. Jeg regner ikke med å høre fra dem nå heller, sier han.

— Jeg er redd for at Forsvaret vil prøve å dysse ned eller avfeie den amerikanske rapporten som svada, i og med at de knapt vil vedkjenne seg at vi har vært der vi var, og at vi er blitt syke av det.