Mannens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, gikk inn for full frifinnelse.

27-åringen er erklært sinnssyk i gjerningsøyeblikket, og kan derfor ikke dømmes til fengselsstraff for det grusomme drapet.

Tiltalte har siden 16. april i fjor vært innlagt ved Sandviken sykehus. En judisiell observasjon konkluderer med at 27-åringens tilstand nå er langt bedre enn på drapstidspunktet, men at han mulighens blir avhengig av medisinering resten av livet.

Påtalemyndigheten mener det er så stor fare for gjentakelse at 27-åringen ikke bør kunne ferdes rundt som en fri mann. Derfor ba aktor Stolt-Nielsen retten om alle fullmakter til å holde tiltalte under kontroll i fem år gjennom straffelovens paragraf 39 a-f.

Denne paragrafen gir myndighetene adgang til å ta i bruk alle virkemidler fra meldeplikt til psykiatrisk sykehus og fengsel overfor drapsmannen.

27-åringens forsvarer, Oscar Ihlebæk, gikk i retten inn for full frifinnelse av den tiltalte.

— Det foreligger ingen fare for gjentakelse, noe som betyr at vilkåret for sikring ikke er oppfylt, sa Ihlebæk til BT da rettssaken startet i forrige uke.