— Det er vårt inntrykk at menn i Bergen forsøker å presse jentene til å ta turer uten kondom, sier Gunvor Hernes Leonsen, som er leder på Omsorgsbasen for kvinner.

— For oss er det helt ubegripelig at menn i et opplyst land som Norge i 2005 er villige til å ta slike sjanser. Kundene må ta ansvar de også, det nytter ikke å legge alt ansvar på kvinnene. Det er vårt klare inntrykk at de afrikanske prostituerte drives av fattigdom. Bergenske menn utnytter denne fattigdommen ved å prøve å presse kvinnene til å ha sex uten kondom, sier Hernes Leonsen.

Hun reagerer på at smittevernlegen i et innslag om de afrikanske prostituerte på TV 2 nærmest la ansvaret på kvinnene for sex uten kondom.

— Jentene sier at de setter grenser og at de forlanger bruk av kondom, men hvor standhaftige de klarer å være kommer selvfølgelig an på hvor desperat de trenger pengene. I disse tilfellene er maktbalansen veldig skjev. Kvinnene styres av fattigdom og i noen tilfeller rusavhengighet, mens mennene er i en situasjon der de burde ta ansvar, sier Åsta Årøen, som leder Ta Vare-prosjektet, som driver oppsøkende arbeid blant prostituerte.

Prostitusjon på utesteder

BT har skrevet at sex-salget er spredd over hele sentrum etter at de afrikanske prostituerte kom til Bergen etter påske. Politiet har fått melding om prostituerte som prøver å kapre kunder på Torgallmenningen, Ole Bulls plass og andre steder i sentrum. Ifølge kilder opererer kvinnene også på byens utesteder, der de treffer en helt annen kundegruppe enn de gjør i C. Sundts gate.

— Mitt inntrykk er at prostitusjon på utestedene i Bergen har foregått i lang tid, det har bare blitt mer synlig med de afrikanske jentene, sier Årøen, som har jobbet med oppsøkende arbeid blant prostituerte i over fire år.

Utsatt for vold

Flere av de afrikanske prostituerte har fortalt Årøen om voldsepisoder.

— Flere har opplevd at norske menn forlanger å få tilbake pengene etter at de seksuelle tjenestene er utført, og at det har vært voldsbruk i forbindelse med dette. Det kan virke som om mennene tar for gitt at denne gruppen kvinner ikke tør å gå til politiet, sier Årøen.

Flere av de afrikanske prostituerte ser svært unge ut.

— Vi tror at de yngste er rundt 20 år, men det er vanskelig å være sikre. Jentene er tilbakeholdne med å si for mye om bakgrunnen sin. Det vi vet er at de fleste av dem snakker godt engelsk, noen av dem har vært i Europa i lengre tid før de kom til Norge. Mange kom inn via Italia, og har derfor rett til å bevege seg innenfor Schengen-området. Vi har ikke observert rusbruk blant disse kvinnene, og oppfatter at det er fattigdom og drømmen om et bedre liv som er årsaken til at de er her. Vi har inntrykk av at kvinnene bor sammen i mindre grupper, men er ikke sikre, sier Årøen.

— Er det organisert virksomhet bak kvinnenes ankomst?

— Det er vanskelig å si. Vi utelukker det ikke.