Aktor Eirik Stolt-Nielsen holdt i dag sin avslutningsprosedyre i den rumenske menneskehandelsaken. Statsadvokaten la ned påstand om hva han mener er en passende straff for de fire rumenerne som sitter tiltalt for grov menneskehandel. Alle fire har sittet i varetekt siden de ble pågrepet av politiet i oktober i fjor.

Strafferammen for det de fire er tiltalt for er 15 års fengsel, men i prosedyren i dag vedgikk aktor Stolt-Nielsen at han ikke ville prosedere på grov menneskehandel.

— Vi har ikke klart å bevise det, verken i forhold til tvang eller solid inntjening. Men årsaken til at inntjeningen ikke ble solid, skyldes mye at de alle var her i Bergen veldig kort tid, før de ble tatt, sa Stolt-Nielsen.

Aktor krevde tre år og seks måneders fengsel for to av de tiltalte og tre års fengsel for de to andre.

Aktor Stolt-Nielsen leste i sin innledning opp fra regjeringens handlingsplaner mot menneskehandel og diverse lovforarbeider, og mener rumener-saken har nesten alle av trekkene på menneskehandel.

Statsadvokaten begynte sitt innlegg med å forklare retten hva som kan være årsaken til at alle ofrene i starten av saken forklarte at de var alene, at de ikke hadde hallik og at de prostituerte seg frivillig.

— Det er jo klassisk for slike saker. Det første møtet med politiet i et fremmed land blir preget av at man serverer det man har blitt innprentet av bakmennene, sa Stolt-Nielsen.

Den ene bistandsadvokaten har i retten i dag, krevd et oppreisningserstatning på mellom 150-200 000 kroner til sin klient.

Forsvarerne begynner sine prosedyrer i morgen.

I RETTEN: De fire tiltalte i retten 5. november i år.