Geir Sælevik (45) ble i syv år uskyldig anklaget for groteske voldtekter av sin egen søster. Politi og påtalemyndighet trodde blindt på beskyldningene og gjorde ingenting for å sjekke om de var usanne. Først i fjor sommer ble lastebilsjåføren fra Fitjar endelig renvasket.

45-åringen og hans kone krever nå Staten ved justisdepartementet for 3,16 millioner kroner i erstatning og oppreisning for alle lidelsene de er påført. Rettssaken kommer opp i Sunnhordland forhørsrett 20. november.

— Busch skal møte!

Sæleviks advokat, Arvid Sjødin, krever at riksadvokat Tor-Aksel Busch stiller i vitneboksen som et av Sæleviks 15 vitner. Det går frem av vitnelisten han har sendt til Sunnhordland forhørsrett.

Vitnelisten er ennå ikke godkjent av retten, og Statens prosessfullmektige, førstestatsadvokat Walter Wangberg, kan komme med innsigelser.

Men både Sjødin og Sælevik er krystallklare på at riksadvokaten skal måtte forklare seg for retten.

— Hvis Busch av en eller annen grunn ikke har anledning til å møte, vil jeg kreve at rettssaken blir utsatt, sier Geir Sælevik.

Sjødin hevder at riksadvokaten er et av de viktigste vitnene i erstatningssaken.

Nevner ikke incestsaken

— Han har påført Sælevik ytterligere lidelser blant annet ved å feilinformere justisministeren og stortingspolitikere om saken. Dessuten har Busch ikke svart på klager og forespørsler som vi har sendt ham. Nå får han møte opp i retten som vanlige folk og svare for seg der, sier Sjødin.

Geir Sælevik forteller at han også vil vite hvorfor riksadvokaten unngår å nevne incestsaken med et ord både i sin orientering til justisminister Odd Einar Dørum, samt i forlikstilbudet som Sælevik fikk av Staten for noen måneder siden.

— Han ignorerer fullstendig sin egen avgjørelse fra mai i fjor om å henlegge saken som intet straffbart forhold. Det skal jeg ha en forklaring på, sier 45-åringen.

BT lyktes i går ikke i å få tak i riksadvokat Busch for en kommentar.

Krav mot politi og familie

Erstatningskravet mot Staten har nå oversteget tre millioner kroner, hvorav halvparten er tap og økonomiske utlegg Sælevik har hatt på grunn av saken. Resten er for tort og svie.

— Hva gjør du hvis du skulle tape erstatningssaken?

— Da må kravet rettes mot de personene som står bak anklagene mot meg, samt de tjenestemenn i politiet og påtalemyndigheten som har det juridiske ansvar for påkjenningene jeg er blitt utsatt for, sier Geir Sælevik.

Han har allerede tatt ut søksmål mot sin eldste søster og tre andre familiemedlemmer. I tillegg akter Sælevik å rette krav mot en tidligere statsadvokat, en tidligere politimester og en politijurist. Størrelsen på kravene blir ikke avgjort før erstatningssaken mot Staten er ferdig.

— I ytterste konsekvens kan det bli millionbeløp, sier Sælevik.