I et spørsmål han har meldt til Stortingets spørretime ber han samferdselsminister Torild Skogsholm forklare den høye prisen.

Bakgrunnen for Sorteviks spørsmål er blant annet en artikkel i Bergens Tidende der det kommer frem at både statseide Mesta og en privat entreprenør ligger til dels langt lavere i pris enn det opereres med i konsekvensutredningen. For den private entreprenørens vedkommende hele 100 millioner kroner lavere, eller 20 prosent.

35.400 kroner meteren

Også annet tallmateriale bygger opp under Sorteviks antakelse om at prisen veivesenet opererer med er for høy. Meterprisen for bygging av Folgefonntunnelen er, oppjustert til 2004-kroner, 35.400. Det er 13.000 kroner billigere enn veivesenets prisanslag for Jondaltunnelen. Tallene fikk Sortevik i et svar fra samferdselsministeren på Stortinget.

— Tallene er i aller høyeste grad sammenliknbare. Folgefonntunnelen går i det samme fjellmassivet som Jondaltunnelen skal gå i, sier Sortevik.

Det interessante med Sorteviks spørsmål er at det griper rett inn i en brennhet politisk strid om forholdet mellom Jondaltunnelen og Hardangerbroen. Jo dyrere Jondaltunnelen blir, dess vanskeligere blir det å finansiere dette fylkesveiprosjektet.

Rivaliserende prosjekt

Selv om forkjemperne for de to store veiprosjektene i Hardanger ikke offisielt kjemper mot hverandre, er det et faktum at de to prosjektene spiser av det samme trafikkgrunnlaget. Derfor vil det ikke være noen ulempe for dem som kjemper for Hardangerbrua at Jondaltunnelen skrinlegges.

Sortevik spør hvordan statsråden vil sikre at Statens vegvesen bruker realistiske kostnadsanslag i konsekvensutredning av nye samferdselsprosjekt. Han vil ha en kvalitetssikring av tallene til veivesenet.

— Denne bør gjennomføres av andre enn Statens vegvesen og parallelt med det arbeidet som Hordaland fylkeskommune etter fylkestingets vedtak har igangsatt, sier Sortevik.