Det er avisen Kvinnheringen som melder dette i dag, etter at det i forrige uke ble oppdaget store konsentrasjoner tarmbakterier i vannet fra Valen Vassverk.

— Etter forbrukerkjøpsloven er vann å regne som en vare. Vi mener at de abonnentene som nå må koke vannet på grunn av forurensing, har krav på en reduksjon i prisen, sier informasjonssjef Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet Hordaland og Sogn og Fjordane til avisen.

Kvinnherad kommune har sendt ut kokevarsel til de rundt 200 abonnentene på Valen som får vannet sitt fra det aktuelle vannverket. Forbrukerrådet forteller at det har skjedd tidligere at vannverk har blitt nødt til å gi kundene sine prisavslag.

— Vi har hatt to liknende saker. Den siste saken handlet om vannabonnenter i Bremanger, som måtte koke vannet på grunn av forurensing. Der endte det opp med et prisavslag på 25 prosent. Vi mener kundene på Valen har rett på et liknende avslag, sier Skaug Halsos.