— Uansett hva en mener om skjenkepolitikk, må jo alle partier være interessert i fakta og informasjon. Vi må ta det politiet sier på alvor, sier Kjersti Toppe.

Hun har vært blant bystyrets mest aktive når det gjelder skjenkepolitikken i Bergen. Nå etterlyser et større engasjement fra bystyret og ikke minst byrådet.

Ber bystyret handle

Toppe har sendt inn skriftlig spørsmål til bystyrets møte mandag 19. juni hvor hun spør hva byrådet har tenkt å foreta seg i forhold til den markerte økningen i rusrelaterte skader og vold som politiet har rapportert om.

Mandag skal bystyret behandle ruspolitisk handlingsplan for perioden frem til 2009. I handlingsplanen står det ingen ting om antall skjenkesteder.

Toppe og Senterpartiet håper på bystyreflertallets støtte for et nytt punkt i innstillingen, hvor byrådet pålegges å legge frem «tiltak for å redusere økningen i rusrelatert gatevold i Bergen sentrum» i løpet av høsten. Toppe ber også om at behovet for en mer restriktiv skjenkepolitikk vurderes.

Kan ikke vente

— Vi er nødt til å se om skjenkepolitikken har en negativ effekt. Hvis den har det, må vi politikere ta ansvar for det og gjøre noe med det, sier Kjersti Toppe.

Arbeiderpartiet og Høyres gruppeledere signaliserte i gårsdagens BT at de ikke vil foreta seg noe før skjenkereglene skal evalueres neste år. Det er for lenge å vente, mener Toppe.

— Det vil garantert ta to år, siden det er det nye bystyret som skal gjøre dette. Og det rekker de ikke før ut på våren 2008. To år er altfor lenge i forhold til det som er kommet frem fra politiet. Gatevold er ganske så alvorlig.

Økt kontrollvirksomhet

I BT i går gikk Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyre inn for økte bevilgninger til kontroll med skjenkestedene. Det hilser Kjersti Toppe velkommen, men hun undrer seg over at Senterpartiets budsjettforslag om en halv million ekstra til skjenkekontrollen ikke fikk støtte i desember i fjor.

— Vi fikk ikke akkurat applaus fra de andre partiene den gangen. Men det er jo bra hvis de har endret mening.