Fylkesordføreren i Hordaland er klinkende klar i sin tale:

— Jeg forventer at regjeringen hører på oss, og at de justerer på prioriteringene slik at flere av rassikringsprosjektene kan gjennomføres.

Prioriteringene han viser til ligger i Nasjonal transportplan. Veidirektoratet har sendt ut sine forslag for bevilgninger i perioden 2014-2017 ut på høring.

Ikke godt nok

Et enstemmig fylkesting reagerer på tildelingene som er gjort. For 2014 er det gitt tilsagn til 308 millioner kroner til Hordaland for skredssikring på fylkesveinettet.

Totalt sett skal det deles ut 2,6 mrd. Hordaland får 11,7 prosent av dette. I den forrige NTP-perioden fikk Hordaland 13,8 prosent. De neste fire årene vil skredmidlene til Hordaland reduseres med rundt 15 prosent sammenlignet med forrige periode.

Dette reagerer fylkespolitikerne sterkt på. De viser til at Hordaland er fylket som har det nest høyeste ras-talet på riks— og fylkesveiene.«For perioden 2014-17 er det tre fylke som får meir midlar enn Hordaland (Sogn og Fjordane får 487 mill. kr, Nordland får 423 mill. kr, Møre og Romsdal får 348 mill. kr)», uttaler fylkestinget.

— Det går flere hundre ras i året her. Det haster å få gjort noe med skredssikringen, sier fylkesordfører Nilsen.

Ingen forståelse

Flere av prosjektene som ligger gryteklare må fremskyndes, mener han.

— Jeg har ingen forståelse for at andelen midler til Hordaland går ned. Det er viktig at vi kommer i gang med de prosjektene som er klare. Vi kan ikke miste fokus.

Denne saken handler om hordalendingenes trygghetsfølelse på veiene, i tillegg til store økonomiske konsekvenser, ifølge Nilsen.— Det koster med stengte veier. Det ser vi for eksempel med det vi opplevde i Gudvangentunnelen og en rekke lignende hendelser de siste årene. Stengte veier har stor betydning for å få varer inn og ut i regionen.

Ifølge fylkesordføreren skal de bruke en rekke kanaler for å hamre inn sitt budskap hos beslutningstakerne i Oslo fremover.

VIL HA MER: Tom-Christer Nilsen(H) ber sin egen regjering om å bla opp mer penger til rassikring i Hordaland.
MARIUS NYHEIM KRISTOFFERSEN (Arkiv)