I dagens BT står MS-rammede Per Martin Mo fra Stord frem og forteller om sitt nye liv etter at han for ett år siden fikk stamcelletransplantasjon på Haukeland universitetssjukehus.

Behandlingen er et gjennombrudd for MS-syke med aggressiv sykdom, som ellers har prøvd ut alle tilgjengelige medisiner uten hell.

— Jeg synes det var fantastisk å lese hans historie. Jeg kjenner mange med MS og ser hvordan de strever i hverdagen. Dersom det kan finnes behandling som kan hjelpe noen av dem til å få en bedre livskvalitet, er det helt fantastisk, sier Reiertsen som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

- MS-syk må betale selv

MS-forbundet har for første gang utgitt en egen rapport som oppsummerer status på MS-feltet. I denne rapporten formidles historien til en kvinnelig pasient ved Oslo Universitetssykehus som er utredet og kvalifisert for stamcelletransplantasjon i Sverige.

Hun har imidlertid fått avslag fordi det offentlige ikke vil ta regningen. Kostnaden for Oslo Universitetssykehus ville vært 400.000 kroner. Når vurderer pasienten selv å betale, men da er prisen 600.000 kroner.

— Det er uholdbart når sykehuset finner ut at behandlingen trengs, men likevel avslår fordi det ikke finnes penger, sier Olav Førde, informasjonsfaglig leder i MS-forbundet.

Han peker på at behandlingen ville vært inntjent på to år fordi den samme pasienten går på medisiner til 200.000 kroner pr. år.

— Det er av stor samfunnsøkonomisk betydning at folk kommer seg tilbake i jobb og slipper å ta dyre medisiner, sier Førde.

- Norge bør betale

Slik forskjellsbehandling opprører stortingsrepresentanten.

— Det er rett og slett tragisk dersom det pågår slik forskjellsbehandling. Dersom vi har muligheten til å hjelpe, bør verdens rikeste land ha råd til å hjelpe enkeltindivid på beina igjen, sier Reiertsen.

Hun har i dag sendt skriftlig spørsmål til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og krever at ministeren kommer på banen med ekstra penger til behandlingen.

— I første omgang bør det bygges opp et nasjonalt tilbud ved Haukeland. I påvente av et slikt tilbud, bør Norge ha råd til å betale for behandlingen hos våre gode naboer i øst, sier Reiertsen.

Det er MS-forbundet helt enig i.

— Nå ser vi at det strander på økonomi og kapasitet. Mens man venter på å få i gang et norsk tilbud, bør pasientene få behandling i Sverige, sier Førde.

Haukeland ønsker å starte opp

Ved Haukeland Universitetssjukehus ønsker overlege og professor Kjell-Morten Myhr mer ressurser slik at de kan øke kapasiteten for denne type behandling på Haukeland.

— Det vil sannsynligvis kunne være tilstrekkelig til å dekke hele Norges behov for denne type behandling. Immunbehandlingen blir stadig bedre, og det dreier seg trolig om kun en håndfull pasienter pr. år som har behov for denne type behandling, sier Myhr.

Å samle behandlingen på et sted vil også rent faglig være fornuftig, slik at en kan etablere erfaring med denne type behandling hos MS-pasienter, mener han.

  • Vi har allerede Nasjonalt kompetansesenter for MS ved Nevrologisk avdeling - så nevrologi delen av fagbehovet er i stor grad tilstede. Det er derfor først og fremst kapasitet for benmargstransplantasjoner som må økes, sier Myhr.

Hva mener du?