I august i fjor trakk byrådet tilbake skjenkeløyvet MC Norway (nå en del av Hells Angels) hadde fått en uke tidligere. Klubben ville servere alkohol på et arrangement i fjellhallen sin på Midtun.

Etter at Fylkesmannen kjente tilbaketrekkingen ulovlig, har MC-klubben sendt advokatregningen sin til myndighetene.

— Min klient har krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter i denne saken, noe jeg regner med går i orden, sier advokat Henrik B. Raa.

Han representerer Egil Holmefjord som søkte om bevillingen i fjor sommer.

Advokaten har spesifisert 14,5 arbeidstimer i forbindelse med klagen. Dette inkluderer klageskriving, lovundersøkelser og kontakt med kommunen, klienten og media. Til sammen 22.750 kroner.

Vurderer nye krav

Hells Angels ser nå om de kan finne dokumentasjon på andre økonomiske tap i forbindelse med at skjenkeløyvet ble trukket tilbake.

— Vi vil også vurdere et erstatningskrav for andre økonomiske tap, som bortfall av inntekter i forbindelse med skjenking. Så langt er ikke dette tatt stilling til, sier Raa.

Han mener kommunen bør være forsiktig med å nekte noen skjenkeløyve av andre grunner enn alkoholpolitikk.

— Det er godt at Fylkesmannen endelig har kommet frem til at vedtaket var ugyldig. Nå håper jeg byrådsavdelingen vil la dette ligge.

Venter på kommunen

Det er Fylkesmannen som nå skal avgjøre om pengekravet skal utbetales, og om beløpet eventuelt skal endres.

— Vi har bedt om en uttalelse fra Bergen kommune før vi tar stilling til kravet, sier Svein Bjerkeng, underdirektør hos Fylkesmannen i Hordaland.

Hvis kravet blir stående er det trolig Bergen kommune som må punge ut, men også dette er det opp til Fylkesmannen å avgjøre.

— Det er ikke uvanlig med slike krav når et vedtak blir endret til klagerens gunst. Særlig i byggesaker ser vi en del av dette.

Kan fortsatt nektes skjenking

Bergen kommune har fått frist til 18. oktober for å uttale seg i saken.

— Denne saken skal nok opp til politisk behandling, sier Bent Eirik Lundø, jurist/rådgiver ved Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune.

Bakgrunnen for at skjenkebevillingen ble trukket tilbake var byrådets «klare standpunkt om ikke å gi såkalte 1 %-klubber fotfeste i Bergen kommune».

— Fylkesmannen har bare sagt at det var galt å trekke tilbake et løyve som allerede var gitt. Det betyr ikke at klubben vil få skjenkebevilling neste gang det søkes, sier Lundø.

Byrådsleder Monica Mæland og leder for Kontor for skjenkesaker Gro Gaarder, er begge på ferie denne uken og ikke tilgjengelig for kommentarer. Egil Holmefjord ønsker ikke å si noe om saken, men viser til sin advokat.

Bør MC-klubben få dekket sine økonomiske tap? Si din mening!