Etter torsdagens omtale av hygieneforholdene ved Arna mottakssenter, rykket Bergen kommune ut til mottaket på uanmeldt tilsyn.

Da hadde fungerende mottaksleder Tonni Helland-Hansen vasket lokalene sammen med en beboer. Men kommunens representanter var ikke fornøyde.

- Det er ikke akseptabelt slik det ser ut nå. Skitten sitter godt. Man ser at det ikke er vasket ordentlig på en lang stund, sa Randi Merete Hetland, overingeniør i Bergen kommunes etat for helsetjenester, etter å ha saumfart bygget.

Hun og kollega Haldis Haukås Lillefosse var klare på at forholdene ikke var holdbare.

Bygget de sjekket, og som BT omtalte torsdag, huser totalt 58 flyktninger og én nordmann, fordelt på 30 rom.

Manglende dosete

Vaktmester Igor Cvitkovic viste de to rundt i huset torsdag.

—  Her er det i alle fall altfor varmt, konstaterer Hetland når de beveger seg inn i treningsrommet.

-  Trener de her? Hvem har ansvar for å justere temperaturen? spurte hun.

Begge overingeniørene fotograferte feil og mangler, og stilte mange spørsmål.

-  Her mangler det både toalettsete og dopapir. Og lyset er gått, kommenterte Hetland fra herrebadet, der det ikke er vinduer inne på toalettene eller i dusjrommene.

Hun lurte blant annet på på slags rutiner mottaket har når noe er ødelagt.

-  Hvem gir beskjed om at ting må repareres? lurte Hetland.

Flere pålegg

De to registrerte i går totalt ni dusjer på deling mellom de 59 beboerne. Én av disse var ute av funksjon.

De registrerte også totalt ni toaletter i bygget, hvorav ett ikke var i akseptabel stand.

-  Kravet kommunen stiller, er gjennomsnittlig seks personer pr. dusj og toalett i hele bygget. Det er også et viktig poeng at dusjene og toalettene skal være jevnt fordelt i bygget, slik at ingen må gå veldig langt for å komme til badet, sier Lillefosse.

Mottaket vil få pålegg fra kommunen om å utbedre både toalettet og dusjen som er i ustand.

- Da ligger de fortsatt litt i underkant av kravet, men vi kommer ikke til å be dem om å lage flere, sier Lillefosse.

Bedre rutiner

De kommenterte også at ventilasjonsanlegget i huset er veldig skittent, og må renses grundig både innvendig og utvendig. Også mottakets internkontroll, altså systemer for at for eksempel vedlikehold, renhold og brannrutiner fungerer, ble gjennomgått under tilsynet.

-  Her må det gjøres forbedringer. Mottaket må finne ut hva de skal gjøre i de tilfellene der rutinene deres svikter, som for eksempel når beboerne ikke vasker, sier Lillefosse.

Fikk krav i 2009

Dette var første gang Bergen kommune gjennomførte uanmeldt tilsyn hos Arna mottakssenter. Sist gang de var på tilsyn, var i 2009. Dette tilsynet var forhåndsvarslet, og kom i forbindelse med at Hero Norge varslet at de skulle opprette en rekke nye mottak.

«Ikke tilfredsstillende for et asylmottak», var dommen den gangen.

«Forholdene kan ha negativ innvirkning på helsen når asylsøkerne oppholder seg der over tid», konkluderte overlege Arve Bang, som var den faglig ansvarlige for tilsynet.

Kommunen fant også da flere avvik ved mottaket, både innenfor hygiene og ventilasjon.

Et annet var det manglende antallet dusjer og toaletter til beboerne. Kravet om seks personer pr. dusj og toalett var overtrådt ved Arna mottakssenter, og kommunen krevde også da retting av forholdet.

- I etterkant av tilsynet ble det brukt 250.000 kroner for å rette på avvikene. Blant annet ble det bygget ny dusj og nytt toalett, og vi la nye fliser, sier mottaksleder Anpuchelvan Mahesan.