Nestleder Audun Lysbakken vil ikke utpeke syndebukker.

Sentrale SV-ere skal ifølge Klassekampen allerede presse på for å få skiftet ut statsrådene Øystein Djupedal og Helen Bjørnøy i regjeringen etter valgnederlaget. Ballo er enig i at det må utskiftninger til.

— Vi har ikke sterke nok statsråder, og kommer ikke utenom at vi i SV må bytte dem ut. SV markerer seg sterkt på skole og miljø. Hadde vi hatt sterkere statsråder ville vi skåret sterkt på disse områdene, sier Ballo til VG. Han mener det er umulig å fortsette med samme mannskap.

- Ingen syndebukker

SVs nestleder Audun Lysbakken sier det er uaktuelt å utpeke enkeltpersoner, og sier partiet står kollektivt ansvarlig for valgresultatet.

— Vi har tatt noen valg som hele partiet har stått bak, for eksempel for å prøve å gjøre dette til en klimavalgkamp. Det har vi ikke lykkes med, sier Lysbakken til NRK.

— Nå må vi lære av dette, og så må vi vise bedre hva som skiller SV fra Ap, og hvorfor det er nødvendig at det står et parti til venstre i regjeringen, sier han.

Lysbakken erkjenner at flere av SVs kjernesaker, som utdanning og miljø, var sentrale temaer for velgerne. Han tror det dårlige resultatet har flere årsaker.

— Vi var inne i en negativ trend allerede i valget i 2005, og den trenden har vi ikke klart å snu. Det skyldes til dels at det har vært en valgkamp med veldig mye utenompolitisk fokus, men til sjuende og sist må vi selvfølgelig ta ansvaret selv. Vi har ikke greid å føre en god nok valgkamp, vi har ikke greid å prege valgkampen med våre saker, sier han.

Nevner Bjørnøy

Flere sentrale SV-politikere som vil være anonyme, sier til Klassekampen at Kristin Halvorsen må vurdere å skifte ut deler av mannskapet for å få partiet på offensiven.

— Vi har to sentrale statsråder som må gjemmes bort mest mulig, sier en av SV-politikerne.

Helen Bjørnøy sier at hun ikke har tenkt over sin stilling.

— Det spekulerer jeg ikke i i det hele tatt. Det aller viktigste nå er å brette opp ermene og jobbe mer for miljø og klima, sier hun.

Til Dagsavisen sier flere regjeringskilder i Arbeiderpartiet at de synes det er naturlig hvis SV skifter ut statsråder. Også i disse kretsene nevnes Bjørnøy som en het kandidat til å forsvinne fra statsrådskontorene.