– Vi krever at det foretas nye målinger i elven og av fisken. Vi krever at vegkontoret setter i verk tiltak for å hindre videre spredning av bunnslammet nedover vassdraget. Og ikke minst krever vi at vegkontoret rydder opp etter seg.

Det betyr blant annet fjerning av skrot og boss som er kommet frem etter at dammen forsvant.

– Vegkontoret må også fjerne det forurensede bunnslammet som nå ligger langs elvebredden ovenfor demningen. Målingene våre tyder på at dette er så giftig at det må behandles som spesialavfall, sier Atle Grimstad.

Han ser ingen hensikt i at den gamle verneverdige demningen bygges opp igjen.

– I stedet kan vegkontoret bidra med å bygge terskler i elven slik at vi får igjen deler av det vannspeilet som forsvant med demningen.