– For oss handler dette først og fremst om habilitet, ikke pengene i det, sier Jarl Høva, leder i Arbeiderpartiet i Bergen.

– Dagens ordning, der bystyrepolitikere befinner seg på to sider av bordet, er ikke bra, legger han til.

Mange hatter

Styret i partilaget ber nå bystyregruppen sortere bystyrepolitikernes mange hatter. De aller fleste medlemmer av bystyret nøyer seg nemlig ikke med å sitte i bystyret eller en av bystyrets fagkomiteer.

I tillegge er de samme politikerne utnevnt til styrene for selskaper som kommunen helt eller delvis eier. Her snakker vi om alt fra heleide kommunale foretak til pengemaskiner som BKK.

Jarl Høva trekker frem et eksempel:

– Et medlem av bystyret som sitter i styret for Bergen Hjemmetjenester KF skal der være opptatt av selskapets beste.

Tilbake i bystyret skal den samme politikeren være med og legge rammene for konkurranseutsettingen. Så lenge selskapet er heleid kommunalt gjelder ikke reglene om inhabilitet. Hvem skal han eller hun representere da? Partiprogrammet eller selskapet vedkommende er med og styrer?

Her kan det veldig lett skje noe galt, mener Høva.

Krever strenge regler

I et vedtak gjort av partilagets styre heter det at medlemmer av bystyret ikke skal være valgbare til helt eller deleide kommunale selskaper. Heller ikke skal de være valgbare i styrer og råd i næringsliv eller organisasjoner som mottar støtte eller har innflytelse på Bergen kommunes politikk eller økonomi.

Vedtakets ordlyd er svært streng. Til Bergens Tidende skisserer Jarl Høva et regelverk som er mindre absolutt:

– Noen styreverv er mer problematiske enn andre. Å sitte i styret for Fløibanen, som driver uten offentlig støtte og helt uten konkurranse, burde ikke være noe problem, sier Høva.

Det Høva ikke nevner er at Aps gruppeleder Terje Ohnstad er den eneste politiker med fast styreplass i Fløibanen.

– Finnes det mange nok politikere i Bergen til å bekle de mange hundre vervene dere vil gi bystyremedlemmene forbud mot?

– Ja, vi har jo 1200 medlemmer bare i Arbeiderpartiet, sier Høva.

Aps gruppeleder Terje Ohnstad sier at gruppestyret vil diskutere innspillet fra partilaget.

Ohnstad er for øvrig styreleder i Bergen Tomteselskap, nestleder i Stiftelsen Siljustøl og styremedlem i Festspillene og medlem i representantskapet for Festspillene, samt varamedlem i styret for Grieg 07 og Stiftelsen Nordiske Mediedager.

– Må ta diskusjonen

– Dette er en prinsipiell diskusjon vi må ta sammen med diskusjonen om Bergen skal beholde parlamentarisme som styringsform, sier Ohnstad.

– Så lenge vi har parlamentarisme blir det bukken til havresekken å la bystyremedlemmer sitte i kommunens selskaper. Det ser jeg.

På den annen side, med kommunen oppdelt i stadig flere foretak, risikerer vi å miste den folkevalgte styringen hvis bystyrepolitikerne må ut, legger han til.

Regelverket som Aps partilag vil ha på plass i Bergen er allerede innført i Oslo. Medlemmer av byrådet og bystyret i hovedstaden har ikke adgang til å ha styreverv i kommunale og interkommunale virksomheter.

I Bergen er det bare byrådet som har slike restriksjoner.

Ohnstad er åpen for å diskutere om Bergen skal gjøre som Oslo.

– Men dette er noe som må bli et felles regelverk som alle partiene retter seg etter, sier han.