RAGNHILD HOV

Årsaken er at de mener sykehuset utviste grov uaktsomhet da Torrissen ikke ble hasteoperert etter en gallelekkasje. Torrissen døde noen uker senere av blodforgiftning.

I desember fortalte Ragna Hjelle BT historien om hvordan samboeren hennes måtte vente i 14 timer før han ble hasteoperert. Da den 74 år gamle pasienten skulle legges på operasjonsbordet, gikk katastrofealarmen på sykehuset på grunn av en brann, og ekstrahjelp ble ikke innkalt til å operere den ventende pasienten.

— Et typisk tilfelle

Hendelsen er tidligere meldt til Norsk Pasientskadeerstatning. Men ordningen dekker ikke tap av ikke-økonomisk art.

Men Trond Lexau som er familiens advokat, opplyser at i tilfeller hvor det foreligger grov uaktsomhet, kan det reises erstatningskrav direkte mot sykehuset.

— Jeg mener dette er typisk slikt tilfelle, sier Lexau.

Han mener det er ingen tvil om at ansvarlig lege viste grov uaktsomhet da det ikke ble innkalt ekstrahjelp til å operere den 74 år gamle pasienten.

Klinikksjef ved kirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, August Bakke, har innrømmet og beklaget at det gikk for lang tid fra gallelekkasjen ble oppdaget til Torrissen ble operert.

Avdelingsoverlegen har forklart at det ikke ble innkalt ekstrapersonell da katastrofealarmen gikk og flere alvorlig skadde ble innlagt på sykehuset.

Må ta hensyn til krenkelsen

— Men det er ingen tvil om at legen brøt gjeldende rutiner. I slike tilfeller skal det innkalles et ekstrateam som kan foreta ventende, akutte operasjoner, sier Lexau.

Som advokat har han bistått i mange saker hvor pasienter har følt seg feilbehandlet innen helsevesenet.

— Pasientskadeerstatningsordningen tar ikke nok hensyn til krenkelsen pasientene og deres pårørende blir utsatt for ved feilbehandling. Derfor bør erstatningsordningen utvides til også å omfatte oppreisningserstatning, særlig i tilfeller som har ført til dødsfall, mener advokaten.