Det kan gjøre strømlinjen gjennom Hardanger vakrere, mener partileder Trine Skei Grande.

Forslaget fra Venstre går ut på at energiloven endres slik at det åpnes for økt bruk av underjordiske eller undersjøiske kabler ved utbygging av verdifulle naturlandskap.

— Vi ønsker at energiloven også skal legge inn omsorgen for det klassiske naturvernet, for reiseliv og for de andre faktorene, sier Grande til NRK.

Hun ber i tillegg regjeringen om å sørge for at Statnett utsetter byggingen av den planlagte kraftlinjen i luftspenn gjennom Hardanger - slik at dette prosjektet kan vurderes opp mot en eventuell ny lov.

— Når selv ikke naturen i Hardanger er verdifull nok for å vernes mot luftspenn, er loven åpenbart ikke god nok. Det må være bedre å leve en liten stund til med en viss usikkerhet fremfor å ødelegge en natur landet vil ha glede og nytte av i all fremtid, sier Grande.

En samlet opposisjon krevde i forrige uke en redegjørelse og en stortingsdebatt om den svært omstridte kraftlinjen som skal strekkes over naturskjønne områder i Hardanger.