– Det er en politisk belastning for Arbeiderpartiet å bygge ut en kraftlinjetrasé som den som nå er besluttet. Det er et poeng å ta en ny runde i denne saken, sier tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, ifølge VG.

Han får støtte av tidligere finansminister Per Kleppe, milliardær Trond Mohn og nesten 38.000 medlemmer på Facebook-siden «bevar hardanger».

– Jeg mener det er all grunn til å lete etter en trasé som ikke har så negative virkninger. Statnett har autoritet i valget av tekniske løsninger, men valg av trasé er et ansvar politikerne må ta, sier Kleppe.

Han tviler på at statsministeren fra Oslo og energiministeren fra Telemark har nok innsikt i den lokale geografien i Hardanger til å forstå hvilke miljøfølger trasévalget deres får.

Kleppe mener det er dumskap og stahet fra regjeringens side om den ikke manner seg opp til å hindre miljøødeleggelsene som de enorme kraftmastene medfører.

Bør det bli omkamp? Diskuter saken under!