Det er i et brev til Noregs Mållag at språkdirektør Arnfinn Muruvik Vonen ønsker seg mer nynorsk på norske flyplasser.

For det er ikke bare Flesland som bør legge om. Også Haugesund, Vigra ved Ålesund og Leirin flyplass ved Fagernes bør være rene nynorskflyplasser. Sola ved Stavanger kan benytte begge målformene, mener språkdirektøren.

Noregs Mållag har henvendt seg til Språkrådet for en vurdering av nettopp dette:

Hvordan praktiseres målbruken på de norske flyplassene der nynorsken står sterkt?

— Følge egne vedtekter

Svaret, som kom alt tre dager etter brevet ble sendt, er klart: Avinor bryter sine egne vedtekter når de ikke bruker nynorsk for eksempel på Flesland og ved Haugesund.

Det heter nemlig i den statlige flyplasseierens vedtekter for språkbruk: «Prinsippene i lov om målbruk i offentlig tjeneste skal følges i kunderettet informasjon. For øvrig skal prinsippene i målbruksloven følges, men likevel slik at de ikke utgjør noen ulempe av betydning i forhold til konkurrenter.»

Her mener språkdirektør Vonen at Avinor ikke er i tråd med sine egne vedtekter, som han formulerer det i brevet.

Språkrådet hadde for øvrig et møte med både Avinor og deres eier, Samferdselsdepartementet, i 2010, uten at det ser ut til at noe konkret har kommet av det.

Bergen lufthamn Flesland

Dersom det klare rådet fra Språkrådet får gehør, vil altså det offisielle navnet på Flesland bli «Bergen lufthamn Flesland».

På samme måte vil det hete «Haugesund lufthamn Karmøy» og «Ålesund lufthamn Vigra».

Sola, som i likhet med Vigra har a-ending, slipper hamskiftet. Fordi den betjener sørlige del av Rogaland, der de fleste kommunene er språknøytrale, bør de benytte både nynorsk og bokmål i sin henvendelse til de reisende. Mener altså Språkrådet.

Sørstokken flyplass på Stord slipper unna denne vurderingen, da den ikke er statlig eid gjennom Avinor.

Hva mener du om et navneskifte? Bruk kommentarfeltet.