HANS K. MJELVA

Opposisjonen i bystyret er svært kritisk til byrådsleder Monica Mælands rolle i saken om Storetveitåsen.

BT avslørte tidligere i mai at Mæland i januar 2004 personlig stoppet eksproprieringen av Storetveitåsen, et område bystyret allerede i 1995 vedtok enstemmig skal bli friområde.

— Ordfører, denne saken handler om å ha tillit i befolkningen, sa bystyrerepresentant Arne Jakobsen (Ap).

Han stilte spørsmål ved Mælands opptreden, og anmoder Mæland om at hun gir «bystyret en redegjørelse i full bredde om hennes disposisjoner i saken».

Jakobsen viste til sakens lange historie, der Miljøverndepartementet blant annet stoppet en planlagt utbygging av åsen i 1989.

— Jeg har litt vanskelig for å forstå hvorfor byens fremste politiker skal legge til rette for at skipsreder Wilhelmsen skal få gjennom et prosjekt han neppe ville fått gjennom i sin hjemby Oslo, sa Jakobsen.

Mæland på sin side viste til at hun ikke hadde brutt noen bystyrevedtak, siden det var det forrige byrådet, og ikke bystyret, som vedtok selve ekspropriasjonssaken.

Åge Jacobsen (SV) spurte Mæland om Høyre fremdeles er for at Storetveitåsen skal være friområde.

Mæland svarte ved å vise til at de skulle ta stilling til saken når utbyggernes planer kom opp til politisk vurdering. Foreløpig verserer Linstow Eiendoms utbyggingsplan i det kommunale byråkratiet.

Torstein Dahle (RV) på sin side avviste svaret, og mente Mæland ved å stoppe ekspropriasjonssaken har beredt grunnen for utbyggerne:

— Det at saken skal ende i bystyret, er ikke det samme som at det som har skjedd er helt greit. Vi risikerer at vi når saken kommer opp står over for et fait a compli, et press på saken som er helt utilbørlig. Det er en stygg sak.