GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

— Vi skal ha et møte med vegkontoret kommende fredag. Jeg regner med vi på det møte blir enige om at det skal tas nye prøver av bunnslammet for å avklare årsaken til de høye konsentrasjonene av PCB, sier rådgiver Kjell Kvingedal ved fylkesmannens miljøvernavdeling. Resultatene spriker Miljøvernavdelingen møtte også Hordaland Vegkontor i går. Møtet var opprinnelig samlet for å avklare hva vegkontoret kunne gjøre for å gjenopprette vannspeilet etter at en verneverdig demning ble ulovlig revet 29. mars. Men de høye konsentrasjonene av kvikksølv og PCB ble et sentralt tema på dette møtet. Kvingedal sier til Bergens Tidende at det er viktig å avklare hva som er årsaken til de høye konsentrasjonen.

— Resultatene fra prøvene spriker. Derfor er det ikke enkelt å trekke noen konklusjoner om årsaken, sier Kvingedal Må rydde opp Nesttunvassdragets venner tror det er en sammenheng mellom resultatene og de store mengdene med bunnslam som ble sendt nedover i elven da demningen ble revet. Er det årsaken, vil vegkontoret måtte bære kostnadene med opprydning. Skyldes miljøgiftene andre årsaker, er det et åpent spørsmål hvem som eventuelt vil måtte betale.

— Kan det være aktuelt å måle konsentrasjonene av PCB og kvikksølv i fisk i Nesttunvassdraget?

— Det er det for tidlig å ha noen formening om, sier Kvingedal. Leder for Nesttunvassdragets venner, Atle Grimstad er glad for at Fylkesmannen har fått ansvaret for å følge opp saken.

— Men jeg er fortsatt urolig over at vegkontoret ikke gjør noe for å hindre at dette slammet føres videre nedover i elvene, sier han.