• SFO-prisene i Bergen er helt på grensen av hva kommunen har lov å kreve, hevder Arbeiderpartiets Ruth Grung. Politikerne krever nå ny gransking av foreldrebetalingen.

KARI PEDERSEN

I et notat påpeker Grung flere svakheter ved rapporten som kommunerevisjonen har laget om foreldrebetalingen ved skolefritidsordningen (SFO).

— Etter min mening har revisjonen tatt for lett på jobben sin, sier Grung til Bergens Tidende.

Bakgrunnen er den voldsomme prisveksten som har vært for SFO-plasser i Bergen. I løpet av et halvt år økte prisene med over 40 prosent fra 1385 kroner til 1975 kroner.

Bergen kommune har ikke lov å kreve mer for en plass i SFO enn hva den faktisk koster.

Kommunerevisjonen har gjennomgått tallene og frikjenner kommunen. Revisjonen mener selvkost er 2039 kroner.

I så fall er dagens pris 64 hårfine kroner på riktig side av streken.

I sin gjennomgang av rapporten påpeker Grung flere svakheter:

  • Rapporten sier ikke noe om hvordan lønnen beregnes når SFO-ansatte jobber delvis på skolen og delvis på SFO.
  • Rapporten sier ikke noe om hvordan utgiftene til lokaler fastsettes. Noen steder har SFO egne lokaler, andre steder overtar skolefritidsordningen klasserom og gymsal etter skoletid.
  • Barn med friplass og utgiftene til barn med spesielle behov er ikke omtalt. Dette er utgifter som fellesskapet skal ta, ikke de andre foreldrene.

Grungs poeng er at når beregningsgrunnlaget er så lite presist, er det ikke mulig å fastslå om prisen holder seg innenfor reglene om selvkost.

— Dette har også en etisk side. Hvis prinsippet om selvkost skal ha noen mening, må det være mulig for foreldrene å ettersjekke grunnlaget, sier Aps tidligere skolebyråd.

Ap og Frp er enige om å kreve en ny gjennomgang av beregningsgrunnlaget. Alt tyder på at et flertall i komiteen vil slutte seg til dette.