– Uhørt, mener Arne Jakobsen (Ap).

Jakobsen tok i går saken opp i komité for miljø og byutvikling, og spurte byråd Lisbeth Iversen hvorfor huseieren har fått en ny rammetillatelse. I over fire år har naboene slitt med en huseier som systematisk har neglisjert alle kommunale pålegg og krav etter omfattende ulovlige utfyllinger og ulovlige tilbygg.

Nå har huseieren fått lov til å starte oppføring av et 82 kvadratmeters uthus.

Bryter politiske vedtak

Huseier søkte om tillatelse til tilbygget i 2005, men fikk avslag. Tilsynsutvalget for byens utseende mente det ikke kunne godkjennes. I mai i år forsterket komité for byutvikling avslaget da de krevde ulovlige fyllinger på tomten fjernet.

– At administrasjonen har snudd, har vi registrert med forskrekkelse, sier Petter Kloster, en av naboene.

Byråd Lisbeth Iversen forklarte rammetillatelsen med at fagetaten oppfattet dette byggeprosjektet som et separat prosjekt.

– Det kom en revidert søknad, og den har fagfolkene våre behandlet på vanlig måte, sa byråden. Hun lovte å se nærmere på om tillatelsen bryter med tidligere politiske vedtak.

Arne Jakobsen er ikke fornøyd med svaret.

– Dette er helt uhørt. Jeg mener det er helt klart at komiteen sa nei til begge prosjektene, og er virkelig forbauset over at det er gitt ny rammetillatelse.

– Truet av huseier

I et brev til kommunen legger naboene frem en lang rekke konfliktpunkter med naboen:

 • 31.10.02 fikk han krav om å redegjøre for arbeid på tomten etter at naboene hadde reagert.
 • 04.12.02 fikk huseier krav om innsending av søknad på ulovlige arbeider.
 • 19.05.04 sendte kommunen pålegg om stans i arbeidet, varsel om pålegg og varsel om tvangsmulkt.
 • 25.01.06 sendte kommunen stoppordre for fyllingen.
 • 27.02.06 kom det pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt for fyllingen.
 • 15.03.06 fikk huseier pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for samme bygg som nå er godkjent.
 • To tidligere ansvarlige søkere (entreprenører) har trukket seg fra prosjektet.
 • Arkitekten for det nye nybygget vil ikke stå frem med navnet sitt.
 • Tre naboer er blitt voldstruet av huseier.
 • Huseier har satt i gang ulovlige sprengningsarbeider uten nødvendig sikring.
 • Fylling har ødelagt kloakkledning til naboene, men huseier har ikke betalt for skaden.

Klager på vedtaket

Naboene mener vedtaket i administrasjonen må omgjøres og klager det inn for byrådet.

– Dersom vedtaket blir stående, vil det bryte fullstendig med de signaler byens politikere har gitt vedrørende behandling av ulovlig bygging. Det betyr også at alle vedtak som er gjort i denne saken plutselig kan bli omgjort, sier Kloster.