I et brev til partiledelsen skriver fylkesleder Sveinung Valle at Hordaland Arbeiderparti har fått løfter både fra fiskeri— og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, stortingsgruppen og partiledelsen om tett dialog før det ble tatt endelig avgjørelse i regjeringen:

«Så får vi på kort varsel tips om at saka skal handsamast i gruppestyret i stortingsgruppa den 8. mai – fem dagar etter høyringane – og at saka ikkje vil bli handsama i stortingsgruppa. Vi får også høyra at saka vil bli avgjort og omtala av regjeringa i revidert budsjett. Dette skjer utan noko form for kontakt med fylkespartiet eller med dei berørte kommunane.»Valle skriver at han gjentatt ganger de siste dagene har bedt om en orientering om saken ved gruppeledelsen og fra Statsministerens kontor, uten å ha fått svar. I brevet krever Valle å få svar på hva som skjer i saken.

Etter det BT har fått opplyst hadde Valle i går kontakt med Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen. I dag skal det være et telefonmøte mellom sentrale partifolk i Oslo og fylkesledelsen i Hordaland.

Valle uttalte til BT i går kveld at han ville kreve en ny behandling i saken der fylkespartiet og de folkevalgte fra Hordaland får anledning til å argumentere for saken. Så langt har Ap bestemt at saken kun skulle behandles i gruppestyret til stortingsgruppen. Det skjedde tirsdag og gruppestyret landet på tildekking av ubåtvraket, en beslutning som har ført til en proteststorm på Vestlandet. Det gjenstår å se om Valle for gjennomslag for sitt krav.