Grunnen er usikkerheten rundt hvem som er ansvarlig for driftskostnadene av bybanen. Rettere sagt; Hvem betaler hvis driften går med underskudd — staten eller kommunen?

— Når bystyret fattet sitt vedtak om bybanen, var det under forutsetning av at driftsansvaret ikke lå på Bergen kommune. Men den forrige samferdselsministeren og den nye transportministeren har begge sagt at de forutsetter at Bergen kommune tar det hele og fulle ansvaret for drift av bybanen, sier Røssland.

Løftebrudd uten sidestykke

— Problemet er at byrådet har valgt å akseptere dette, uten at de folkevalgte i bystyret har fått sjansen til å diskutere disse endringene, fortsetter hun.

Røssland tror at det er redsel for å miste makten som gjør at bystyret ikke får diskutere saken.

— Hvis saken var blitt sendt tilbake til bystyret ville Høyres gruppe fått et stort problem. Høyre lovet at driftsansvaret aldri skulle legges på Bergen kommune. Hvis de godtar at kommunen får ansvaret ville det være et løftebrudd uten sidestykke, mener hun.

— Men det er først og fremst Høyres problem. Mitt problem er at de folkevalgte avskjæres fra å diskutere de nye rammebetingelsene, der staten ikke har sendt lovnader om å dekke en eneste krone til å dekke driftskostnadene.

Ny behandling uaktuelt

Byrådsleder Monica Mæland (H) avviser at saken vil bli tatt opp i bystyret igjen.

— Nei, det er selvsagt ikke aktuelt. Jeg skjønner at FrP prøver på en omkamp om dette. De er jo motstandere av hele Bergensprogrammet. Men for oss er dette helt avklart. Vi jobber nå i forhold til Stortinget for å få Bergensprogrammet vedtatt. I den situasjonen vi er i nå, ønsker vi så lite uro som mulig i denne saken, svarer Mæland.