RUNE STØLÅS

— Denne saken er klossete vurdert. Ingen er tatt med på råd. Fiskeri- og kystdepartementet har begått et udemokratisk overgrep mot 60 kommuner, uttaler Kurt Oddekalv, leder av Norsk Miljøvernforbund.

I beredskapsplan omtales planlagte nødhavner og strandsettingsplasser for lekkende oljetankere. På disse områdene skal omfanget av akutt forurensning begrenses.

Skogsvågen i Sund og Davangervågen på Askøy er satt opp som strandsettingsplasser. Det betyr at forurensende skip skal kunne settes på land i disse vågene.

Informasjonssjef i Kystdirektoratet Ole Arvesen mener dette bygger på faglige vurderinger, og at det ikke hører hjemme i politikken.

— Sjansene for at en slik nødhavn vil bli tatt i bruk er statistisk sett uhyre liten. Hvis ulykken først er ute må vi begrense skadene, og velge det minste av flere onder. Det er ikke sikkert at vi velger de oppsatte områdene heller. Det må vurderes der og da. Vårt viktigste arbeid er forebygging, sier han.

— Jeg trodde først at dette var en spøk, sier Bjarne Torgersen som er bosatt ved Davangervågen.

Bjarne Torgersen er ofte på fisketur i Davangervågen med sin fetter Jan Gunnar Torgersen. De sier begge at det vil være en katastrofe å få en lekkende oljetanker inn i vågen.

UROLIGE: Jan Gunnar Torgersen (63) og Bjarne Torgersen (71) er ofte på fisketur i Davangervågen. De ser det som lite gjennomtenkt at vågen er pekt ut som mulig strandsettingsplass for et forurensende skip.<br/>Foto: RUNE SÆVIG