Torsdag morgen inviterte Bergen Næringsråd til frokostmøte. Både Atle Neteland, konsernsjef i BKK, og Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett, snakket seg varme om behovet for kraftlinjen.

På motsatt side sto forretningsmannen Johan Fredrik Odfjell og Klaus Rasmussen, sekretær i Folkeaksjonen i Hardanger, med felles front mot planene.

— Trenger linjen

I korthet er striden slik: I dag får Bergen kraftforsyning via to ulike kraftlinjer, og begge trenger oppgradering og vedlikehold. For å gjennomføre det må kraftlinjene, først den ene, så den andre, settes ut av bruk for en periode. Da vil varme dusjer, lys og varme, være prisgitt at det ikke oppstår feil på den ene operative leveringsveien for kraft til Bergen.

Derfor ønsker BKK og Statnett å få opp kraftlinjen mellom Sima og Samnanger før vedlikeholdet på de to eksisterende linjene begynner.

- Trenger uavhengig utredning

Saken ligger til behandling i Olje- og energidepartementet, og avgjørelsen er i utgangspunktet ventet i løpet av våren. Odfjell håper det vil ta lengre tid.

— Vi mener statsråden må be om å få gjennomført uavhengige utredninger før en endelig avgjørelse fattes, sier han, og får støtte av Folkeaksjonen i Hardanger.

Konsernsjef Atle Neteland er av en annen oppfatning.

— Vi håper å få en konklusjon i løpet av våren. For å få anlegget ferdig til 2012, må vi få en avklaring før sommeren. Dette er den beste løsningen, sier han.

FORRETNINGSMANNEN. Odfjell ber om uavhengig utredning. (FOTO: Odd E. Nerbø)