Norges Miljøvernforbund politianmeldte for halvannet år siden Bergen kommune fordi de mente kommunen forsøkte å kamuflere sitt eget ansvar for at flere tusen mennesker ble syke.

Hordaland politidistrikt fikk i oppdrag å etterforske saken, og valgte å henlegge anmeldelsen.

Dette er Miljøvernforbundet svært lite fornøyd med. Forbundet krever nå at saken overlates til et settepolitidistrikt for å få en etterforskning som er mest mulig uhildet.

— Ikke etterforsket

— Saken er etter vår mening ikke etterforsket overhodet, noe som er svært alvorlig tatt i betraktning sakens alvorlige karakter, heter det i klagebrevet som Miljøvernforbundet har sendt til Hordaland politidistrikt. Forbundet oppfatter den slette innsatsen som et mulig utslag av for tette forbindelser til deler av kommuneadministrasjonen og det politiske miljø i Bergen.

Bakgrunnen for politianmeldelsen var mistanker om at Bergen kommune fra et tidlig tidspunkt var klar over at Svartediket kunne være smittekilden. Dette fordi det i tiden før utbruddet ble utført usedvanlige kraftige sprengninger i forbindelse med bygging av nytt renseanlegg i området. Miljøvernforbundet mener kommunen var klar over at den mest sannsynlige kilden til Giardia-smitten var kloakk som rant ut i drikkevannet fordi ledninger ble skadet under sprengningsarbeidet, men at dette ble bortforklart.

Sterk kritikk

— Bergenshistoriens største epidemi i moderne tid og den tredje største i den vestlige verden etter annen verdenskrig har ennå ikke medført noe straffansvar verken for Bergen kommune eller for enkeltpersoner, sier Miljøforbundet i klagebrevet. Forbundet mener det er sterkt kritikkverdig at etterforskningsarbeidet som politiet har gjort, ikke har vært tuftet på annet enn brudd på drikkevannsforskriftene. Forbundet mener politiet kunne brukt både forurensningsloven og straffeloven for å sanksjonere mot Bergen kommune i denne saken.

— Vi mener at noen må ha satt foten ned her for å skåne kommunen, sier Jan-Hugo Golten i Miljøvernforbundet.

Kriminalsjef Svein Erik Krogvold i Hordaland politidistrikt bekrefter at det er innlevert en klage på etterforskningen, men vil ikke kommentere ytterligere.

Saken er nå oversendt til Statsadvokatene i Hordaland, som skal ta stilling til hvordan spørsmålet skal behandles videre.

SVARTEDIKET: Bakgrunnen for politianmeldelsen var mistanker om at Bergen kommune fra et tidlig tidspunkt var klar over at Svartediket kunne være smittekilden. Men politiet henla saken.
Eirik Brekke