I DAG SNAKKER VI MED:

HELGA SELLEVOLD

Alder: 80

Bor: Tertnes

Yrke: Aktivist

Aktuell: Leder en deputasjon på seks fra «Kamp for de eldre» som mandag reiser til Oslo for å møte ledelsen i Helse— og omsorgsdepartementet og Stortingets helse- og omsorgskomité.

- Hvorfor reiser dere til Oslo nå? - Den nye eldreplanen «Prosjekt omsorg for fremtiden» skal legges frem for regjeringen i vårsesjonen og antakelig som stortingsmelding til høsten. Vi har jobbet med den i tre måneder nå og vil presentere våre krav.

- Hva er det viktigste budskapet? - Eldreomsorgen må være helhetlig. Ikke stykkevis og delt. Men det som står som førsteprioritet er nok mangelen på sykehjemsplasser. Vi krever 15.000 nye sykehjemsplasser. Og det er bare krisehjelp.

- Dere er kritiske til omsorgsboliger. Hvorfor?

— I en omsorgsbolig ligger de eldre ofte enslige, med kun trygghet i en alarm. En sykehjemsplass er en navlestreng til nødvendig hjelp hele døgnet.

- Hvorfor tror du mange kommuner prioriterer omsorgsboliger fremfor sykehjemsplasser? - Det er økonomisk begrunnet. Ikke ut fra behov. I en omsorgsbolig betaler klienten regningen, i motsetning til en sykehjemsplass. Dette har kommunene utnyttet til ytterste konsekvens.

- Hvilke andre punkter står sentralt? - Vi krever økte rammer og øremerking på alt til eldreomsorgen. Kompetansen må heves og ressurser tilføres i alle ledd. Dessuten må rettssikkerheten bedres. De eldre kan bli tvangsflyttet, tvangsplassert og påtvunget tvangssamboerskap. De eldre er faktisk rettsløse.

- «Kamp for de eldre» har holdt på siden 1990. Hvordan har utviklingen innen eldreomsorgen vært? - Vi har kommet med den samme klagesangen til alle de ansvarlige ministerne og står med akkurat de samme problemene nå som da. Det er egentlig helt utrolig.

- Hva har skjedd siden den forrige handlingsplanen for eldreomsorg som kom i 1997? - Den handlingsplanen resulterte i bedre bokvalitet. Det var en bolig- og eneromsreform, men det ble færre plasser og mindre kompetente hoder i tjenesten. Nå må kvaliteten innen sykehjemmene heves. Vi krever nok hus og kompetente hender.

- Hvorfor er det så vanskelig å få gjort noe med eldreomsorgen? - Jeg tror ikke alder og svekkelse har status i Norge. Er du kommet over 67 år så snakker folk som regel over hodet på deg. Vi er ikke interessante nok.

- Hvilke forventninger har dere til møtene i Oslo? - At vi blir mottatt med stor åpenhet og vennlighet. At de lytter og tar på alvor det vi kommer med. Vi har mottatt et personlig brev fra statsminister Jens Stoltenberg hvor han sier at han er helt enig med oss i målet for eldreomsorgen. Vi har et håp om at Stoltenberg er en garanti for at dette blir satt på dagsordenen.

AV: KRISTER HOAAS

EN HJERTESAK: ¿ Skal eldreomsorgen fungere på det menneskelige plan må hjertet være på rett sted. Eldreomsorg er en hjertesak, sierHelga Sellevold.