Aktor Per Egil Volledal varslet allerede i tiltalen at han ville legge ned påstand om forvaring for Erik Andersen, den tiltalte i lommemann-saken.

— I noen saker er prosedyre om reaksjon vanskelig, det synes jeg ikke det er i denne saken. Etter at jeg i går hørte forsvarer argumentere sterkt mot forvaring i radiointervjuer, ble jeg enda mer sikker på at det er riktig reaksjon, sa Volledal i retten i dag.

Han mener forvaring vil være riktig straff selv om Andersen bare skulle bli dømt for de 16 overgrepene han har tilstått.

Pedofil

De rettspsykiatrisk sakkyndige som har vurdert 58-åringen, la frem sin erklæring for retten før påske. De har konkludert med at Andersen er pedofil, og at det er fare for nye overgrep.

Statsadvokaten trakk frem disse vurderingene i sin prosedyre. Han påpekte også de sakkyndiges tvil om hvorvidt behandling vil hjelpe Andersen.

— I denne saken har vi fått beskrevet pedofile handlinger helt fra 1960-tallet til 2006, og det vil ikke være nok med noen samtaletimer for å behandle dette, sa Volledal, som ba retten vurdere om Andersens vilje til behandling er ektefølt, eller taktikk for å overbevise dommerne om å la ham slippe forvaringsstraff.

— Det som har vært sentralt for meg, er spørsmålet om hvorfor disse tingene skjer. Andersen har ikke kunnet hjelpe mye med det. Han har ikke kunne svare på hva som er de utløsende faktorene. Så lenge han ikke kan sette fingeren på hva som utløser overgrepene, hva hjelper da behandling? Hvordan skal man da tørre å slippe ham løs på samfunnet, sa Volledal.

- Som ventet

Erik Andersens advokat er ikke overrasket over kravet om forvaring.

— Påstanden fra aktor var som forventet, ut fra det løpet han har lagt opp til gjennom hele rettssaken, sier forsvarer Gunhild Lærum.

Hun starter trolig sin prosedyre fredag morgen, og vil da argumentere mot forvaringsstraff.

— Jeg mener ikke det er nødvendig, sier hun.

Ifølge forsvareren var Erik Andersen ikke overrasket over påstanden.

— Jeg har forberedt ham på at dette ville komme, sier Lærum.

Knyttes til åstedene

Statsadvokaten startet sin prosedyre tirsdag. Etter en generell innledning har han gått gjennom hvert enkelt overgrep i tiltalen, og begrunnet hvorfor han mener Andersen bør dømmes for samtlige.

I alle sakene Andersen ikke har erkjent - med ett unntak - har politiet funnet opplysninger som gjør at de kan plassere Andersen i nærheten av eller på gjennomfartsårer som kan føre mot åstedene.

I den siste saken mener statsadvokaten at fremgangsmåten gjerningsmannen brukte og guttens beskrivelse av sølvtape i gjerningsmannens lomme, er nok til å fastslå at det var Erik Andersen gutten møtte.

Nekter skyld i de fleste sakene

58-åringen er tiltalt for overgrep mot 66 gutter. De to alvorligste tiltalepunktene lyder på voldtekt.

Overgrepene Andersen er tiltalt for, strekker seg over en periode på syv år, fra høsten 1999 til sommeren 2006.

Andersen har helt eller delvis erkjent skyld i 16 av forholdene, men nekter for resten. Han nekter skyld for voldtekt.

Etter at statsadvokaten har avsluttet sin prosedyre, er det de 66 guttenes bistandsadvokater sin tur.

De vil til sammen legge ned påstand om 7.550.000 kroner i oppreisning til guttene. Politiet har tatt beslag i deler av Andersens formue for å sikre at han skulle kunne betale erstatningen dommerne fastsetter.

Tidligere i dag:

Gårsdagens saker fra retten:

BEVISMATERIALE: Buksene til Erik Andersen var sentrale i aktors gjennomgang av bevisene onsdag. Arkivfoto: Håvard Bjelland