— Det er skammelig å se hvordan vi tar vare på våre krigsveteraner, sier stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen (Frp).

I dag forteller BT om krigsveteranen Atle Eriksen (38), som etter til sammen fem års tjeneste i internasjonale operasjoner pådro seg varige skader i kamp i Afghanistan.

Reiertsen lot seg engasjere av hans historie.

— Det er forferdelig lesning. Norge har ressurser til å gjøre ta skikkelig vare på veteranene, men det skorter tydeligvis på vilje og ønske fra regjeringspartiene, mener hun.

- Har brutt løftene

Også Ivar Kristiansen (H) i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité mener Eriksens historie viser at regjeringen ikke har gjort nok for krigsveteranene.

— Det er jo tydelig at avstanden mellom ord og handling er betydelig. Regjeringen har ikke fulgt opp sine løfter, sier Kristiansen.

I dagens BT går Anders Grindaker i organisasjonen Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) ut og krever at det opprettes et eget nasjonalt veterankontor.

— Det er nødvendig for å få en lik og helhetlig behandling av veteranene, mener Grindaker.

På tide å lytte

Kristiansen mener det nå er på tide å lytte på krigsveteranene. Han sier rask utskiftning av personell i Nav og Statens Pensjonskasse gjør det vanskelig å bygge opp riktig kompetanse til å håndtere de kompliserte regelverkene som regulerer statens erstatningsordninger.

— Ideen om et nasjonalt veterankontor har åpenbart noe for seg, når vi hører slike historier som dette. Når hver enkelt veteransak behandles på de lokale Nav-kontorene, sier det seg selv at behandlingen blir ulik, mener Kristiansen.

I Navs interesse

Ifølge Frp-representant Reiertsen er det stor variasjon på kompetansen mellom de ulike lokale Nav-kontorene.

— De er utrolig forskjellig bygget opp fra sted til sted. Noen kontorer er veldig små. Da blir det tilfeldighetene som rår om du tilhører et kontor som har litt kompetanse eller et sted hvor kompetansen er helt fraværende, sier hun.

Reiertsen mener et nasjonalt veterankontor derfor vil være i Navs egeninteresse.

— Å samle et kompetansemiljø vil gjøre det enklere for Nav. Vi trenger saksbehandlere med spesialkompetanse på veteranenes situasjon og utfordringer.

- Soldatene fortjener bedre

Reiertsen frykter den dårlige behandlingen av krigsveteraner kan føre til dårligere rekruttering til forsvaret.

— Dette sender et veldig dårlig signal til våre soldater og til de som vurderer å begynne i Forsvaret. Soldatene må vite at de blir ivaretatt dersom noe skulle skje med dem, sier hun.

Det samme mener Høyre-politiker Kristiansen.

— De som utfører de skarpeste oppdragene Norge deltar i, fortjener bedre enn dette. Dagens situasjon er uverdig, sier han.

BT har i flere dager forsøkt å få svar fra regjeringsapparatet om hvordan krigsveteranene blir behandlet i det offentlige systemet. Verken Forsvars- eller Arbeidsdepartementet vil kommentere denne saken.

Hva synes du om hvordan norske soldater blir behandlet når de kommer hjem fra krigen?