Advokat Kjetil Edvardsen varslet onsdag at Øyvind Hauge vil kreve et betydelig erstatningsbeløp. Edvardsen viste til Siemens-saken, der korrupsjonsvarsleren ble tilkjent 750.000 kroner i oppreisning.

— Vi ser ingen grunn til at beløpet skal ligge lavere i denne saken, heller tvert imot, sier Edvardsen.

Han kalte oppreisningen «en pris på ytringsfriheten».

Les også: - Tøft å stå alene

— Det er viktig at domstolen sender et signal til andre arbeidsgivere, særlig her, hvor vi i realiteten snakker om staten, sa Edvardsen.

Saksøker krever også erstatning for tapt arbeidsinntekt, legeutgifter og saksomkostninger.

- Hauge sa sannheten

Advokat Nils Kristian Lie, som også representerer Hauge, brukte andre dag i retten til å føre bevis for at Øyvind Hauge fortalte sannheten da han varslet.

Advokaten viste til andre ansattes forklaringer, referater fra personalmøter og la stor vekt på rapporten fra Arbeidstilsynet. Lie viste også til en rekke medieoppslag.

— Alt dette underbygger at det Øyvind Hauge har fortalt er riktig. Det er et bevis for at Hauge fortalte sannheten - og at han varslet i god tro, sier Lie sier Lie til bt.no.

- Ble straffet for varslingen

Edvardsen hevdet i retten at Helse Bergen ikke har ivaretatt sin omsorgsplikt overfor Hauge.

— Når Hauge varlser, er han en motpart, men han er også en underordnet som arbeidsgiver har omsorgsansvar for. Her har Helse Bergen fullstendig feiltolket sin rolle, sa Edvardsen.

Han gikk også igjennom det saksøker mener er en rekke ulovlige gjengjeldelseshandlinger fra arbeidsgivers side etter varslingen. Saksøker hevder at Hauge ble omplassert mot sin vilje, ble fratatt arbeidsoppgaver, fikk manglende kursing, opplevde manglende oppfølging under sin periode som sykemeldt og ble oversett og møtt av taushet.

— Det ser ut som arbeidsgiver har definert Hauge som et problem. Det bærer preg av en gammeldags og autoritær kultur, på kant med de intensjoner Arbeidsmiljøloven er tuftet på. Varsleren blir problemet, og løsningen blir å flytte varsleren, sa advokaten.

Uenig i fremstillingen

Helse Bergens advokat Trond Hatland, som begynner sitt innledningsforedrag torsdag, er ikke enig i fremstillingen av de faktiske forhold. Advokaten er også uenig i måten saksøker tolker varslingsvernet.

— Vi har fullstendig ulik virkelighetsoppfatning, konstaterer Hatland.

— De har ikke dokumentert et eneste tilfelle av sanksjon, gjengjeldelse eller stengte dører. De få, spesifikke forholdene som Hauge har tatt opp, var allerede blitt håndtert da han gikk til mediene, sier advokaten.

Les også: - Han er ingen varsler

Øyvind Hauge sa i til Bergens Tidende i dag at han var forberedt på å ta saken helt til Høyesterett. Hatland understreker at han tar en sak om gangen.

— Men jeg er enig i at dette er en sak som egner seg for prøving oppover i systemet, sier han.

Silje Katrine Robinson