Ingen ble skadd da to tanker med giftig oljeavfall eksploderte, men naboer har i tiden etterpå klaget over blant annet ubehag, hodepine og kvalme. Flere har blitt sykmeldt på grunn av plager etter eksplosjonen.

Nå vil innbyggerne kreve erstatning fra Alexela Sløvåg, tidligere Vest Tank. Store mengder illeluktende avfall rant ned i grunnen etter eksplosjonen.

– Vi har sendt et brev til forsikringsselskapet der vi skriver at både livskvaliteten og eiendommene er forringet. Og flere er fremdeles syke, sier Jon Ivar Steine, leder i Eidsbotn vel, til NRK.

Kommunelege Tommy Normann frykter at flere kan få senskader og få varige plager etter ulykken.

– Så sent som forrige uke sykmeldte jeg to unge menn. Jeg frykter senvirkninger av det som skjedde, sier han.

Fredrik Messel, skadesjef i Protector Forsikring, sier selskapet fortsatt avventer politiets konklusjoner etter etterforskningen.

– Vi får fortsatt inn krav som gjelder denne skaden. Fordi saken ikke er ferdig etterforsket, har vi ikke behandlet sakene ennå, sier han.