MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bergens-tidende.no

I fjor vår inngikk Bergen kommune forlik med ett av «Morgensol-barna». Kommunen betalte 1,2 millioner kroner i erstatning. Kommunen har nå mottatt krav på flere millioner kroner fra to andre kvinner som bodde på barnehjemmet «Morgensol» på 60-70-tallet.

En rekke overgrep Bergens Tidende har tidligere skrevet om grufulle tilstander ved det kommunale barnehjemmet «Morgensol» på Laksevåg.

Advokat Stig Åkenes Johnsen i advokatfirmaet Secher & Co krever nå at kommunen står til ansvar for en rekke overgrep mot de to av kvinnene kommunen tok omsorgen for.

  • Begge kvinnene ble utsatt for seksuelle overgrep fra større gutter i barnehjemmet uten at ansatte gjorde noe for å hindre at det skjedde.
  • Begge kvinnene ble seksuelt misbrukt av en pedofil styrer ved barnehjemmet.
  • Den ene kvinnen ble utsatt for flere tilfeller av gruppevoldtekt.
  • Barnehjemsforskriftene ble systematisk brutt.
  • Barnehjemmets personale evnet ikke å gi barna det minimum av oppvekstvilkår, personlig kontakt og trygghet som de trengte.
  • Barna ble isolert fra sine biologiske familier.

Fri tilgang til småbarn Bergens Tidende har tidligere skrevet at den pedofile barnehjemsbestyreren i rundt 20 år hadde nærmest fri tilgang til små barn.

«Barnehjemmet og barnevernsmyndighetene utøvet ingen kontroll eller skepsis overfor NN (BT's anonymisering). Barna ble oppfordret av barnehjemmets ansatte til å overnatte hos ham, og han fikk etter hvert vidt spillerom for å fortsette sine overgrep», skriver advokat Åkenes Johnsen.

Påstander om seksuelt misbruk av barn er bare en del av anklagene kommunen må svare på. Kvinnenes historier handler også om at barnehjemsbarn ble behandlet som annenrangs borgere.

Ved ett tilfelle på midten av 60-tallet gikk det så langt at to ansatte ved barnehjemmet klaget til sosialstyrelsen over uspiselig mat og skremmende oppførsel fra en annen ansatt.

Men verken sosialstyrelsen eller styret for barnehjemmet gjorde noe som helst for å rette opp i forholdene.

Senskader Begge kvinnen kan dokumentere omfattende skader etter sine mangeårige opphold ved «Morgensol».

Advokaten krever nå at Bergen kommune betaler dem erstatning og oppreisning for overgrepene og for tap av arbeidsinntekt.

Begge kravene beløper seg til flere millioner kroner.

Formannskapet vedtok, stikk i strid med råd fra kommuneadvokaten, i juni i fjor å inngå forlik med en «Morgensol-kvinne».

Hennes historie er i grove trekk nøyaktig den samme som den de to nye kvinnene nå forteller.