— Bakgrunnen er at Bjugn-saken er til behandling i Menneskerettighetsdomstolen. Det er naturlig at vi venter til den dommen faller. Den kan nemlig få betydning for min klients sak, sier advokat Carl Hartwig.

Om Norge blir dømt for brudd på menneskerettighetene kan veien ligge åpen for millionerstatning til 37-åringen.

1,1 million

Den 37 år gamle mannen ble den 7. juli 1999 pågrepet og siktet for å ha drept Yngve Elvik i Gjervik i Lindås.

Saken ble 17. februar 2000 henlagt etter bevisets stilling, og 37-åringen løslatt etter syv måneder i varetekt. Kameraten hans, Truls Guttormsen, ble senere dømt til 18 års fengsel for drapet.

37-åringen varslet allerede i år 2000 at han ville gå til søksmål mot staten. Han la den gang ned krav om 1,1 millioner kroner i oppreisning.

For å oppnå en sum i denne størrelsesorden må retten overbevises om at 37-åringen ikke hadde noe med drapet å gjøre. Slik er norsk lov. Og det er her Bjugn-saken kommer inn i bildet.

Strasbourg

Ulf Hammern ble tiltalt for seksuelle overgrep mot flere barn i Bjugn. På tross av frifinnelsen i Frostating lagmannsrett fikk han vesentlig lavere erstatning enn andre siktede i saken. Retten mente at 53-åringen ikke hadde bevist sin uskyld.

Saken er nå brakt saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dom er ventet over nyttår.

Den 37 år gamle mannen som var siktet for drapet på Yngve Elvik satser på at Hammern vinner i Strasbourg.

— Det kan komme en lovendring i kjølvannet av Bjugn-saken. Dette kan slå positivt ut for min klients erstatningssak, sier Carl Hartwig.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg motsatte seg ikke Hartwigs krav om utsettelse.

— Jeg mener det er naturlig å vente på avgjørelsen fra Strasbourg. Det foreligger allerede et forlag om lovendring. Dette er nå til behandling i Justisdepartementets lovavdeling. Det kan vise seg å være bortkastet tid å føre denne erstatningssaken nå, sier Wangberg.

Han mener at 37-åringen med dagens lovverk ikke har krav på erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

— Slik jeg ser det oppfyller han ikke disse vilkårene, sier Wangberg.