I går avsluttet politiadvokat Rudolf Christoffersen sin prosedyre i Bergen tingrett. Chistoffersen la ned følgende påstand på straff for de tiltalte:

  • Veis Faryaby (25): Tre års fengsel. 600 000 i erstatning.
  • Ylber Cubi (26): Fire års fengsel. 700 000 kroner i erstatning.
  • Vladimir Balilaj (34) Fem års fengsel. 1,3 millioner i erstatning.
  • Sphend Murtati (25): Seks års fengsel. 1,9 millioner kroner i erstatning
  • Alfred Alex Ode (49) Seks års fengsel. Tre millioner kroner i erstatning

I tillegg krever påtalemyndigheten inndragning av 110 000 kroner og to pistoler banden hadde på seg da de ble tatt.

— Vi mener å ha ført bevis for at de straffbare forholdene disse fem har begått har skjedd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, sier Christoffersen.

Særlig vektlagt er det at de har hatt en utstrakt bruk av falske identiteter.

— De har tilsynelatende ikke hatt andre formål enn å begå straffbare handlinger mens de har vært i Norge, sier Christoffersen.

Alle er tiltalt etter den såkalte antimafia-paragrafen 60a, som ble innført for å styrke politiet i kampen mot organisert kriminalitet.

Dette er første gang paragrafen brukes i en sak om vinningskriminalitet. Dom faller først om tre uker.