Dette er penger John Bauer-gymnaset fikk utbetalt fra staten i perioden juli 2005 — oktober 2007. Skolen har nå skiftet navn til Bergen private gymnas (BPG).

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet mener statsstøtten ikke kom elevene til gode, slik det kreves i opplæringsloven.

— Styret har sendt brev med varsel om regresskrav til Rune Tedfors.

Det sier Guri Birgitte Auran, daglig leder ved Bergen private gymnas.

Den tidligere offiseren Rune Tedfors (62) grunnla John Bauer-gymnasene for åtte år siden. På det meste var det 27 skoler i Sverige og to i Norge.

Behandles av departementet

Utdanningsdirektoratet har krevd millionene tilbake fra John Bauer-gymnaset i Bergen. Kravet er foreløpig opprettholdt mot BPG, og klagesaken er til behandling i Kunnskapsdepartementet. John Bauer-gymnaset i Oslo ble for øvrig krevd for fire millioner kroner for samme forhold. Skolen ble senere lagt ned.

Da Fylkesmannen leverte sitt tilsyn i mai i fjor, bestred den daværende styreledelsen all kritikk knyttet til økonomi. Nå er ledelse og styre skiftet ut og tonen en ganske annen.

— Det er veldig tydelig hvor pengene har gått. Det står i fylkesmannens tilsynsrapport, sier Guri Birgitte Auran.

Kjøpte tjenester av seg selv

Tilsynet som kom i mai i fjor viste at skolen i Bergen betalte nesten to millioner kroner til John Bauer Norge for bruk av konseptet og merkevaren. De kjøpte også personaltjenester, rådgivning, datatjenester og annet fra selskaper som i stor grad besto av de samme personene som kontrollerte John Bauer både i Oslo og Bergen.

— Rune Tedfors var styreleder da alle disse avtalene ble inngått. Derfor er brevet med varsel om regress sendt til ham, sier Auran.

BT har ikke lyktes i å få kontakt med Rune Tedfors.

Fylkesmannens tilsynsrapport er temmelig tydelig på at også tidligere eiere og styreledere som Kåre Syltebø og Sigve Austheim har skodd seg på skoledriften.

_Les også:

— Usikkerheten må bort_

Blant annet ble senere styreleder i både John Bauer Norge AS og Skolekompaniet Norge AS, Kåre Syltebø, leid inn som daglig leder for skolen i Bergen for 150.000 kroner måneden. Han var samtidig daglig leder ved Oslo-skolen.

Skolen hevder den aldri utbetalte mer enn halvparten. Utdanningsdirektoratet mente dette likevel var langt over markedspris.

Fornøyd med tilsynet

Det er slett ikke sikkert at regresskravene stopper hos Tedfors.

  • Dette er første steg. Hva som skjer videre er vanskelig å si, sier Auran. Selv ble hun daglig leder etter at forholdene som kritiseres, var endret.

Like før jul kom Fylkesmannen med en siste og utvidet tilsynsrapport. Det er ikke funnet nye avvik fra tiden etter at den nye ledelsen tok over John Bauer-gymnaset og gjorde skolen om til Bergen private gymnas.

  • Egentlig er vi fornøyd med tilsynet., sier Auran.
  • Fylkesmannen har sjekket de samme tingene som i det forrige tilsynet og dessuten sett på undervisningstilbudet ved skolen. Tilsynsrapportene peker jo på at elever og foreldre er fornøyde med undervisningen.

BT har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Rune Tedfors, uten å lykkes.