— Jeg var nysgjerrig. Hadde bare lyst til å prøve det. Dessverre er det altfor lett å få tak i stoff.

Den nå 19 år gamle mannen husker godt den første turen han hadde i Nygårdsparken for fem år siden. Han hadde verken røykt eller ruset seg før han troppet opp i parken.

— Jeg husker at en del av de eldre virket litt skeptiske til meg da jeg kom, men det var ikke noe problem å få kjøpe. Så lenge det er penger å tjene driter de i etikk og moral. Det er alltid noen som selger der, sier han.

Den kraftig bygde mannen har hatt en trøblete oppvekst. Han har vært innom fosterhjem, og går i dag på vertsfamilietiltaket som Bufetat driver. Gjennom dette tiltaket får ungdom med problemer en egen leilighet hos en familie. Der skal de trenes i å bo, lage mat, komme seg på skole eller jobb. Rett og slett venne seg til en voksentilværelse for seg selv.

- Politi er avskrekkende

19-åringen er fremdeles avhengig av rus, og sier han fortsatt går i Nygårdsparken. Han er skremt over hvor lite politiet gjør for å stoppe rekrutteringen til narkomiljøet.

— Det er for mange unge som går i parken, og politiet må bli mye mer synlig. Det er utrolig viktig. De gangene politiet er i parken forsvinner alle narkomane bort fra stedet, og det virker veldig avskrekkende.

Han får støtte av en 19 år gammel kvinne. Hun prøvde hasj for første gang som 13-åring.

— Politiet burde absolutt bli flinkere til å oppsøke miljøene. De vet hvor dette foregår, men er ikke flinke nok til å gjøre noe med det, sier hun.

Som 15-åring tok hun selv initiativ til å komme seg på en avrusningsklinikk, da var hun blitt avhengig av heroin.

- En skam

Tage Fjæreide er vertsfamilie for den 19 år gamle mannen. Han er sjokkert over hvor lett det er å få tak i stoff.

— Det er en skam at det er så enkelt for ungdom å få tak i narkotika. Ungdommer kan gå på første og beste buss, gå av i byen og rett opp i parken og få kjøpt rusmidler. De trenger ikke kjenne noen eller bli rekruttert av andre. Utsalgsstedet er velkjent for alle, sier Fjæreide.

Også han mener politiet bør gjøre mer.

— Det er greit at politiet sliter med lite ressurser, men narkotika er blitt et så omfattende problem at det bør stå høyest på prioriteringslisten deres. Men her kreves også mer innsats fra både helsevesenet, kommunen og barnevernet.

— Nå er det faktisk slik at samfunnet egentlig ikke bryr seg. I praksis er det lovlig å kjøpe og selge narkotika i Nygårdsparken. Det er et forferdelig dårlig signal å sende til ungdom, sier Fjæreide.

- Stadig flere ungdommer

Marit Sagen Grung hos Utekontakten i Bergen sier stadig flere ungdommer oppsøker Nygårdsparken.

— På nesten alle rundene vi har i Nygårdsparken møter vi rundt åtte til ti personer under 23 år der. Mange er veldig unge. Det er også lett tilgang på narkotika ute i bydelene nå, sammenlignet med tidligere. Dette er med på å flytte grenser, og terskelen for å oppsøke Nygårdsparken blir enda lavere, sier Grung.

For å endre på dette mener hun forebyggingsarbeidet må bli bedre.

— Men det er ikke tvil om at barnevernet i dag fungerer dårlig for mange. Ungdommene blir flyttet rundt på, og får ikke noen faste voksenpersoner å forholde seg til.