— Jernbanesatsingen kan ikke bare foregår på intercity i Oslo-området. Også langdistansetogene må få sin del av pakken, sier Mona Hellesnes (V), leder av Forum Nye Bergensbanen.

Det er ikke småpenger som skal brukes til intercity-satsingen på Østlandet. Til en pris av 130 milliarder kroner skal det bygges intercity-linjer fra Oslo mot Lillehammer, Halden og Skien. Satsingen har fått varm støtte fra LO og NHO. Og tidligere i høst kom fylkespolitikere fra åtte Østlandsfylker til Stortinget for å gi tyngde til intercity-lobbyen.

- Det beste prosjektet

Hellesnes frykter at jernbanebygging rundt Oslo vil ta hver eneste krone avsatt til jernbaneformål de neste ti årene.

— Når regjeringen legger frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan på nyåret, må Bergensbanen med Ringeriksbanen være med. Dette er landets beste jernbaneprosjekt. Det kommer frem i de utredninger som er gjort om jernbane de siste årene.

— Hvorfor skal dere ta penger fra intercity-satsingen?

— Vi skjønner at det er flere hensyn å ta når det gjelder jernbanesatsingen. Vi er med å finne penger og de kan tas her.

I praksis foreslår Forum Nye Bergensbanen å bortimot halvere satsingen. Intercitystrekningen mot Lillehammer må stoppe i Hamar, i Østfold går den ikke lenger sør enn Fredrikstad og i Telemark blir Porsgrunn endestasjonen.

Bergensbanen først

— Ved å satse på en indre intercity-trekant, løser vi det som er hovedutfordringen for lokaltrafikken i Oslo og samtidig øker vi kapasiteten på linjenettet i Oslo-området. Det er avgjørende også for Bergensbanen, sier Hellesnes.

Det betyr ikke at forumet sier nei til resten av intercity-satsingen, men den må komme etter at Bergensbanen er utbedret og Ringeriksbanen bygget.

— Finner regjeringen andre måter å finansiere dette på, så er det bra. Men dette er vårt forslag.

Splitter intercity-lobbyen

Da fylkeskommunene viste muskler på Stortinget, var Akershus og Buskerud fylkeskommuner med. Begge er medlemmer i Forum Nye Bergensbanen.

— Akershus satser først og fremst på intercity, mens Buskerud fylkeskommune også ønsker Ringeriksbanen prioritert. Vår prioritering er forankret i årsmøtet i forumet. I arbeidsutvalget sitter lederen i samferdselsutvalget i Buskerud fylkeskommune, Trond Johansen, og Kjell B. Hansen ordfører i Ringerike kommune. Begge disse stiller seg bak vår prioritering, sier Hellesnes. Hun er selv fylkesvaraordfører i Hordaland.

Det er ikke tilfeldig at forumet legger seg på denne løsningen. Da VG i sommer skrev om intercity-satsing, kom det frem at en rekke sentrale samferdselspolitikere var skeptiske til den svært dyre løsningen.

— Vi ønsker en snarest mulig utbygging av intercity, og da er det indre triangelet viktigst, uttalte Anne Marit Bjørnflaten, samferdselspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet til VG.

Daværende samferdselsminister, Liv Signe Navarsete, sa til VG at hun ikke ville prioritere jernbane på bekostning av vei – noe som ville gjøre det urealistisk å bygge ut hele intercity-nettet innen 2026.