Bergenhalvøens kommunale kraftselskap (BKK) har lenge vært i en solid krangel med representanter fra Johan Lange og Søskendendes legat angående radiomasten BKK bygget på Løvstakken i 2003.

I dag starter rettssaken der legatet krever at radiomasten plukkes fra hverandre og tas bort fra Løvstakkens topp.

Leste om byggingen i BT

Stridens kjerne er hvem som har grunnretten til området der den nye masten står i dag. BKK hevder at de ervervet en grunnrett til området da de overtok Bergen lysverker i 1996.

Tilbake i 1969 fikk Bergen lysverker tillatelse til å sette opp en radiomast på toppen av Løvstakken. Den gang hadde de en avtale med legatet, under forutsetning om at selskapet skulle drive en allmennyttig virksomhet.

Striden mellom legatet og BKK oppsto i 2003 da styreformann Erik Næsgård og Anders Kvam gjennom en avisartikkel i Bergens Tidene kunne lese at BKK hadde satt opp en ny antennemast som erstatning for den gamle, og at det var bygget ny radiohytte på stedet.

— BKK turer frem

Dette kom som en stor overraskelse for legatet som ikke hadde blitt varslet om BKKs byggeplaner. Legatet står som grunneier av deler av tomten som masten står på. Legatet tok kontakt med BKK og krevde en forklaring fra det de omtaler som en stor og tung kommersiell aktør.

BKK svarte med at avtalen fra 1969 var gjeldende og at ingenting var endret. I snart fire år har saken vært advokatføde. Legatets krav om at BKK skulle betale en årlig leie for bruken av grunnen masten står på, er blitt byttet ut med kravet om at hele masten skal fjernes.

— Vi synes det er synd at saken ikke har fått en løsning og at vi nå må i retten. Dette er et resultat av BKKs fremferd. De har bare turet frem som en stor og mektig aktør uten å ta hensyn, sier Erik Næsgård, styreformann i Johan Lange og søskendes legat.

- Krever granskning

I tillegg til at legatet har havnet rettskrangel med BKK, mener de også at kommunen gjorde saksbehandlingsfeil da de ga BKK byggetillatelse for radiomasten. Legatet har gjennom sin advokat Helge Tveit bedt om at kommunens behandling av denne saken blir gransket.

Bakgrunnen for granskingen er forutsetningene som ble satt da televerket bygget en stasjon med radiomast på nabotomten i 1992.

Det ble godkjent under forutsetning om at Bergen lysverkers gamle stasjon skulle fjernes.

— Det kan se ut som det er gitt uriktige opplysninger til byggesaksavdelingen i forbindelse med søknaden. Forutsetningene i forbindelse med Televerkets bygg er klare med hensyn til fjerning av den gamle stasjonen til Bergen lysverker. Dette burde BKK ha opplyst, og det burde byggesaksavdelingen ha oppdaget, skriver Tveit i et brev til Bergen kommune. Brevet er datert 8. februar, men Bergen kommune har foreløpig ikke behandlet det.

BKKs advokat Vidar Havsgård ønsker ikke å prosedere i pressen om radiomasten på Løvstakken. Han mener masten står på trygg grunn.

— Vi forholder oss til de avtaler vi har inngått og de godkjennelsene vi har fått, så får det bli opp til retten å vurdere videre, sier Havsgård.

Ingunn Halvorsen