MARIT HOLM marit.holm@bt.no

Fredag la aktor i Åsane-saken ned påstand om 21 års fengsel — lovens strengeste straff - for tiltalte nr. 1, den antatte arkitekten bak henrettelsen. For tiltalte nr. 2 og 3 krevde han fengselsstraff på henholdsvis 18 og 15 år. For tiltalte nr. 1 og nr. 2 ba han også om fem års sikring.

Motivet, som aktor mener å ha avdekket, er knyttet til penger, trusler og æreskodekser i et miljø der alle vanlige lover og normer er satt til side. I prosedyren i går ble følgende lagt til grunn:

  • Tiltalte nr. 1 hadde et narkotikaopplegg med en person i Oslo, og brukte Øyvind Bjarte Madsen som kurer. Øyvind Bjarte Madsen skulle levere en større pengesum til Oslo-forbindelsen, fra tiltalte nr. 1. Tiltalte nr. 1 klarte ikke å skaffe disse pengene. Som mangeårig torpedo visste han godt hva som skjedde med folk som ikke betalte for seg. En grotesk plan ble lagt: Madsen skulle drepes, og det måtte se ut som om gjerningsmannen hadde stukket av med oppgjøret for narkotikahandelen. Dermed ville tiltalte nr. 1 ha ryggen fri. Han kunne fortelle «forretningsforbindelsene» sine at han hadde oppfylt alle forpliktelser.
  • Tiltalte nr. 2 ble hyret inn for å utføre drapet, mot et ukjent vederlag. Fordi han trengte skyss ut til Madsens bolig, ble tiltalte nr. 3 kontaktet. Han hadde bil, og sa seg villig til å bli med mot at narkotikagjelden hans skulle slettes.
  • Tiltalte nr. 1 skaffet våpenet, og forvisset seg om at Madsen var alene hjemme. Mens tiltalte nr. 2 og nr. 3 skiftet klær og kjørte ut til åstedet, befant tiltalte nr. 1 seg i Bergen sentrum sammen med drøssevis av personer som kunne gi ham alibi.

- Felles av egne forklaringer Noen av de viktigste bevisene er mobiltelefonutskrifter. De viser at tiltalte nr. 1 var den siste som var i kontakt med Madsen før han ble drept - og den første som prøvde å ringe den antatte gjerningsmannen etter at drapsplanen var iverksatt. På den måten blir tiltalte nr. 1 bindeleddet mellom drapsofferet og drapsåstedet, og de to andre tiltalte.

Samtidig mener aktor at de tiltalte langt på vei felles av egne forklaringer. Historien til tiltalte nr. 1 og tiltalte nr. 2 karakteriserte Kjelby som oppkonstruerte, hule og uten et fnugg av troverdighet. Han mener også at tiltalte nr. 3 lyver når han sier at han ble med fordi han trodde at Madsen «bare» skulle skytes i beina.

— Absolutt ingen har hørt rykter om at «det var noe som gikk fryktelig galt». Det lå hele tiden i kortene at Madsen skulle drepes, sa statsadvokat Kjelby.

«Holder retten for narr» Alle detaljene i det som skjedde da Madsen ble drept, mener han vi aldri vil få vite.

— Madsen er død. De tiltalte bidrar i liten grad til å kaste lys over hendelsene, og et gjennomgående trekk med vitnene er at de distanserer seg fra ting de har sagt som kan være ufordelaktig for tiltalte nr. 1. Det handler om frykt, og en oppfatning av at man ikke skal tyste. Vitner har nærmest holdt retten for narr med sine «jeg vet ikke» og «kan ikke huske». Retten må skjære gjennom tåkeleggingen. Her er en rekke momenter som ringer inn gjerningsmennene. Summen av disse, er tilstrekkelig til å dømme dem for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, hevdet statsadvokat Gert Johan Kjelby.

Les også: Flest år for «arkitekten»

RISIKERER 21 ÅR: Den antatte hovedmannen (i forgrunnen) bør få lovens strengeste straff, mener aktor. Bak står tiltaltes tidligere forsvarer, Bjørn Meltzer. (Arkivtegning: Gro Vik)