I går kveld behandlet Fellesrådet en rapport som viser den tidligere kirkevergens bruk av penger fra 2000 frem til 2005. Tidligere er årene 2006 til 2008 gransket.

Fellesrådet vedtok da å kreve nye 433.000 kroner tilbake fra Wik. Dette kommer i tillegg til pengesummen som Wik sa seg enig i å betale tilbake da han sluttet i fjor høst. Da fastslo et utvalg i Bergen kirkelige fellesråd (BKF) at han hadde fått ut nesten 300.000 for mye.

Lønn for å droppe ferie

Den klart største delen av uttakene er lønn som mannen bak rapporten, revisor Trygve Nedland, mener ikke hadde grunnlag i arbeidsavtalen.

I fire år frem til 2005 tok Wik ut lønn istedenfor ferie for samtlige ferieuker. I tillegg fikk han utbetalt lønn for overtid/ekstratid på blant annet en rekke reiser, samt såkalte lederdager og avspasering.

Dette var i strid med arbeidsavtalen, ifølge rapporten. Der står det også at Wik fikk for mye lønn fordi startdato på en lønnsøkning kom åtte måneder tidligere enn avtalen.

Til sammen utgjør disse tre summene 380.000 kroner.

– Ingen reell godkjenning

Kravene fra Wik ble stort sett sendt til økonomisjefen på e-post, som sendte de videre med et «ok» til lønningspersonalet.

«Etter min mening er det ingen reell godkjenning når man ber underordnet personell gi godkjenning til denne type utbetaling», skriver Nedland.

Revisor har spurt tidligere ledere for BKF, blant annet Trygve Bergem, om det forelå avtaler om slike uttak. Det har de avvist bestemt.

Gunnar Wik ønsker ikke selv å kommentere saken. Advokat Nina G. Sandnes avviser imidlertid kontant grunnlaget for store deler av rapporten, samt kravet om tilbakebetaling. I et brev til BKF viser hun blant annet til dette:

– Ensidig rapport

  • Wik var ikke den eneste som fikk denne type ekstralønn i BKF. At tre andre ledere hadde lignende goder mener hun viser at dette var en etablert praksis; en praksis som startet allerede før Wik begynte.
  • Arbeidsavtalen Gunnar Wik hadde med BKF utelukket ikke den type utbetalinger. Rapporten er «uriktig og sterkt misvisende» etter advokatens mening.
  • Kravet er dessuten foreldet siden dette gjelder en periode som er avsluttet for mer enn tre år siden.

Sandnes mener også at rapporten er ensidig og ikke har tatt med momenter som kan skape tvil om opplysninger som blir presentert som fakta.

Leder for Fellesrådet, Ingmar Ljones, vil ikke si noe om det er aktuelt å gå rettens vei for å drive inn kravet dersom Wik ikke betaler.

– Det får vi ta stilling til etter at vi har hatt kontakt med dem. Vedtaket er gjort og saken er avsluttet for vår del. Det vil være en fordel for alle parter, også for Gunnar. Da kan han legge denne saken bak seg og komme videre, sier han.

Ljones vil ikke kommentere innholdet i rapporten eller vedtaket.